Νέα

2nd Street Food Festival από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς και το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο φάσμα του Αυτισμού Ν. Καστοριάς διοργανώνει την Τετάρτη 28 Αυγούστου το Δεύτερο Φεστιβάλ Φαγητού – 2nd Street Food Festival!

Το Φεστιβάλ Φαγητού είναι μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης της κοινότητας με ψυχαγωγικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους γεμάτες φαγητό, στην πλατεία Νέας Ζούζουλης στους Μανιάκους Καστοριάς.

Η μεγάλη επιτυχία της περσινής εκδήλωσης μας ενέπνευσε να συνεχίσουμε με το δεύτερο φεστιβάλ φαγητού με στόχο να γίνει θεσμός!

 Έλατε να διασκεδάσουμε, να μαγειρέψουμε, να παίξουμε, να δοκιμάσουμε φαγητά και να κερδίσουμε δώρα!

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

Έναρξη από τις 18:00 μ.μ. με:

 • τους επωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας να μαγειρεύουν για τα παιδιά και
 • βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους.

 

H είσοδος και η συμμετοχή είναι δωρεάν.      

Διευκρίνιση σχετικά με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για την θέση του Γυμναστή Ειδικής Αγωγής

Σε συνέχεια της προκήρυξης για τη θέση του Γυμναστή Ειδικής Αγωγής, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοείται η άσκηση επαγγέλματος προπονητή με την αντίστοιχη ειδικότητα του συμμετέχοντα (π.χ. άσκηση επαγγέλματος προπονητή αθλητών ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) και λαμβάνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  (Γ.Γ.Α.).

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης που έχει κατατεθεί στην ΓΓΑ από τον συμμετέχοντα.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της Εταιρείας

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με την ειδικότητα του γυμναστή ειδικής αγωγής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 2716/99
 2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 1. την υπ. αριθμ. πρωτ. Α4β/Γ.Π. 110204/14/28-04-2015 άδεια λειτουργίας της Μονάδας
 1. την υπ.αρ. 1 Απόφαση της Πράξης 12/06-08-2019 του Δ.Σ. του Σωματείου

ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Γυμναστή Ειδικής Αγωγής με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με τη δυνατότητα ανανέωσης.

Ειδικότητα ΠΕ Γυμναστή Ειδικής Αγωγής (Κωδικός: ΦΥΣ) για την κάλυψη της θέσης του Κέντρου Ημέρας.

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τα κριτήρια επιλογής και το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμα:

 α) αναλυτικό τεύχος προκήρυξης: εδώ

β) Έντυπο αίτησης: εδώ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  είναι δεκαπέντε (15) ημερών και αρχίζει από την επομένη της 21/08/2019, ημέρας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Πέμπτη 05/09/2019.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα

Παράταση Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού με την ειδικότητα του Εργοθεραπευτή

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 2716/99
 2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 4. την υπ.αρ. 1 Απόφαση της Πράξης 11/20.07.2019  του Δ.Σ του Σωματείου ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη στελέχωση της δομής για την παρακάτω θέση και ειδικότητα, σε συνέχεια της υπ.αρ. 2 Απόφαση της Πράξης 9/21-06-2019 του Δ.Σ. του Σωματείου:

ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με τη δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

 Ειδικότητα TE Εργοθεραπευτή (Κωδικός: ΕΡΓΟ) για την κάλυψη της θέσης του Κέντρου Ημέρας.

1. για το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία ενστάσεων, παρακαλώ πατήστε εδώ!

1. για το έντυπο της αίτησης παρακαλώ πατήστε εδώ!

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της Δευτέρας 22/7/2019, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και λήγει την Πέμπτη 1/08/2019.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα

Γίνε και εσύ εθελοντής του 2nd Street Food Festival στην Καστοριά!

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς και το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς διοργανώνουν το 2ο Street Food Festival στην Καστοριά.

Γίνε εθελοντής στην εκδήλωση την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 στην πλατεία της Νέας Ζούζουλης, στους Μανιάκους Καστοριάς από τις 16:00 μ.μ. έως τις 22:00 μ.μ. 

Την αίτηση συμμετοχής θα βρεις πατώντας εδώ!

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 ηλεκτρονικά στο e-mail: kentro.hmeras@gmail.com ή στο Κέντρο Ημέρας στους Μανιάκους.

Πληροφορίες στη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας (Δευτέρα με Παρασκευή 11:00-17:00 στο τηλέφωνο 2467087543).

Officially Amazing!!!

Μόλις το παραλάβαμε!

Ένας πολύ όμορφος κύκλος έφτασε στο τέλος του με την παραλαβή και του επίσημου εγγράφου για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο ανθρώπινο κομμάτι παζλ.

Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά μέσα από την καρδιά μας όλους όσοι στάθηκαν αρωγοί για την πραγματοποίηση αυτού του επιτεύγματος.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα   

 

«Το Κουφάδι και άλλα διηγήματα» -επανακυκλοφόρησε και διατίθεται σε τοπικά βιβλιοπωλεία

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς με χαρά σας ενημερώνει ότι το βιβλίο της κ. Χρυσούλας Πατρώνου Παπατέρπου «Το Κουφάδι και άλλα διηγήματα» επανακυκλοφόρησε και διατίθεται στα τοπικά βιβλιοπωλεία:

-στην Καστοριά:

 • Βιβλιοπωλείο ΑΛ-ΠΑ Books: 11ης Νοεμβρίου 49
 • Δούκη Νίκη Στέφανος: Πτολεμαίων στον πεζόδρομο
 • Νικόλαος Κυριάζος: Μητροπόλεως 74
 • Όμηρος: Κολοκοτρώνη Θεόδωρου 4
 • Πάπυρος: 11ης Νοεμβρίου 17

-στο Άργος Ορεστικό:

 • Κωνσταντίνος Γαβαλίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.: Μεγάλου Αλεξάνδρου 6

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη σας!

Με εκτίμηση

για το ΔΣ της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα

Δελτίο Τύπου για την εκδήλωση Panelele -Hope for Autism- Party 2019

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Panelele -Hope for Autism- Party 2019 η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-ΔΑΔ Ν. Καστοριάς και οι νεανικές ομάδες DOKA και 19 ευχαριστούν θερμά για την άψογη συνεργασία,

 • τον Δήμο Καστοριάς για την παραχώρηση του χώρου,
 • τον κ. Νίκο Σίμο, ηλεκτρολόγο που φρόντισε εθελοντικά για την ηλεκτροδότηση, 
 • την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς,
 • τους εθελοντές της Εταιρείας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης,
 • τους πολύτιμους χορηγούς μας,

όλους τους μαθητές και μαθήτριες που μας τίμησαν με την παρουσία τους!

Νικητές του διαγωνισμού «Μάθε για τον αυτισμό» είναι οι:

 1. Μαρία Δέλλιου
 2. Λεωνίδας Παπαμόσχος
 3. Μαρίνα Μακρίδου
 4. Φίλιππος Παπαλάμπρου
 5. Νίκος Σιδέρης

Οι οποίοι/ες κερδίζουν ένα πενθήμερο εισιτήριο για το RIVER PARTY. (Πληροφορίες για να παραλάβουν το εισιτήριο στο τηλ. 2467082478, κ. Χριστίνα).

Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους!

Ο αυτισμός όμως για μας δεν σταματά το καλοκαίρι! Οι οικογένειες συνεχίζουν να έχουν ανάγκη βοήθειας, ειδικά τώρα που υπάρχει άπλετος ελεύθερος χρόνος, τον οποίο οι άνθρωποι με αυτισμό δυσκολεύονται να διαχειριστούν. Θα σε ενδιέφερε να αφιερώσεις 1-2 ώρες την εβδομάδα σε κάποιο άτομο με αυτισμό; Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός στον αυτισμό! Συνέπεια, ευαισθησία και διαθεσιμότητα είναι αρκετά για να συμμετάσχεις.

Σας περιμένουμε όλες & όλους να «γίνετε φίλοι» με ένα παιδί με αυτισμό!

Με εκτίμηση

για το ΔΣ της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα

 

Φωτογραφικό υλικό:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις του Ν. 2716/99
 2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 4. την υπ.αρ. 2 Απόφαση της Πράξης 9/21-06-2019 του Δ.Σ. του Σωματείου

ζητά την πρόσληψη:

 • ενός (1) Ειδικού Παιδαγωγού ΠΕ
 • ενός (1) ΤΕ Εργοθεραπευτή
 • ενός (1) ΔΕ Φροντιστή- Βοηθητικό Προσωπικό

με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με τη δυνατότητα ανανέωσης.

Αναλυτική Προκήρυξη Ειδικού Παιδαγωγού ΠΕ, εδώ!

Αίτηση Ειδικού Παιδαγωγού ΠΕ, εδώ!

 

Αναλυτική Προκήρυξη Εργοθεραπευτή ΤΕ, εδώ!

Αίτηση Εργοθεραπευτή ΤΕ, εδώ!

 

Αναλυτική Προκήρυξη Φροντιστή- Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ, εδώ!

Αίτηση Φροντιστή- Βοηθητικό Προσωπικό ΔΕ, εδώ!

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ημερών και αρχίζει από την επομένη της Τετάρτης 26/06/2019, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και λήγει την Τρίτη 16/07/2019.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα

Ευχαριστήρια Επιστολή στον κ. Μπινιάκο Γεώργιο

Το ΔΣ της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς ευχαριστεί θερμά τον κ. Μπινιάκο Γεώργιο για τη δωρεά μίας πλήρως εξοπλισμένης κουζίνας για το παράρτημα του Κέντρου Ημέρας για ωφελούμενους άνω των 18 ετών. Με την ενέργειά του αυτή, δείχνει την ευαισθησία και τη συμπαράστασή στους στόχους της εταιρείας μας, δηλαδή την Προστασία και Στήριξη των Ατόμων με Αυτισμό της περιφέρειας Καστοριάς και των οικογενειών τους.

Με εκτίμηση

για το ΔΣ της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα

Result 1 - 10 of 189