Έκτακτη γενική συνέλευση αρχαιρεσιών, Σάββατο 2-7-2011

Έκτακτη γενική συνέλευση αρχαιρεσιών, Σάββατο 2-7-2011

  • 20 Ιούν 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς καλεί τα μέλη της Εταιρείας σε έκτακτη γενική συνέλευση, το Σάββατο 2-7-2011 στις 19.00, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Κορυτσάς 9 στην Καστοριά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο : Διαπίστωση Απαρτίας – Εκλογή Προεδρείου Συνέλευσης
Θέμα 2ο : Διοικητικός – Οικονομικός Απολογισμός
Θέμα 3ο : Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Θέμα 4ο : Απαλλαγή του απερχόμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
Θέμα 5ο : Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Θέμα 6ο : Αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. και Ε.Ε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού βρίσκεται σε απαρτία “εφόσον παρίσταται το ήμισυ, πλέον ενός από τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα”. (δηλ. έχουν καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές των δύο τελευταίων ετών). Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα παραπάνω μέλη.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα συνέρθει το Σάββατο 9-7-2011, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

Το Δ.Σ.


Leave A Comment