Έκτακτη Γενική Συνέλευση 17-6-2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 17-6-2011

  • 03 Ιούν 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό & Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς καλεί τα μέλη της Εταιρείας σε έκτακτη γενική συνέλευση, την Παρασκευή 17-6-2011 στις 19.00, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Κορυτσάς 9 στην Καστοριά, με θέμα ημερήσιας διάταξης την κατάθεση και συζήτηση προτάσεων που αφορούν το καταστατικό της Εταιρείας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλεσυη θα συνέρθει την Παρασκευή 24-6-2011, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.


Leave A Comment