Ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας

Ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας

  • 03 Δεκ 0

Δελτίο Τύπου

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς έλαβε κατόπιν αιτήσεώς της και αξιολόγησής της απο τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την πιστοποίηση για ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας.

Την πιστοποίηση αυτή λαμβάνουν ΝΠΙΔ που αποδεδειγμένα και συστηματικά παρέχουν  υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Αποτελεί μία δυναμική, επαναλαμβανόμενη διαδικασία η οποία προσπαθεί να διασφαλίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και την χρηστή διαχείριση των κονδυλίων από πλευράς Πολιτείας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει και να επιβραβεύσει με τον πλέον επίσημο τρόπο τις προσπάθειες που η Εταιρεία καταβάλλει στα 3 χρόνια από την ίδρυσή της και δίνει μία νέα δυναμική στον αγώνα που οι γονείς, οι κηδεμόνες,οι φίλοι αλλά πρωτίστως τα ίδια τα άτομα του αυτιστικού φάσματος καθημερινά καταβάλουν. Σημειωτέον ότι οι δράσεις της Εταιρείας μέχρι στιγμής έχουν σχεδόν αποκλειστικά ιδία χρηματοδότηση.
Η Εταιρεία έχει προγραμματίσει σειρά δράσεων για την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας του Νομού, συνεχίζει με μαγάλη επιτυχία το πιλοτικό πρόγραμμα εθελοντισμού, από το οποίο επωφελούνται άμεσα πολλές οικογένειες ατόμων του φάσματος και συμμετέχει ενεργά στις κινήσεις που γίνονται Πανελλαδικά για την προστασία και διασφάλιση των δικαιωμάτων των αυτιστικών ατόμων.
Στους πολλούς φίλους, αρωγούς και συμπαραστάτες μας, εντός και εκτός Νομού, υποσχόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη και σοβαρότητα τις προσπάθειές μας.

Το Δ.Σ.


Leave A Comment