Αποτελέσματα Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού

Αποτελέσματα Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού

  • 02 Δεκ 0

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων με κωδικούς ΕΡΓΟ, ΛΟΓΟ, ΠΑΙΔ, ΦΥΣ, ΕΙΔ-ΕΚΠ και ΔΙΟΙΚ και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, το Δ.Σ. ενέκρινε την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και θα προχωρήσει στην κάλυψη των θέσεων ως ακολούθως:

 

κ. Λαμπροπούλου Χρύσα για τη θέση με κωδ. ΛΟΓΟ

κ. Κωστάρα Καλλιρόη για τη θέση με κωδ. ΠΑΙΔ

κ. Σαββίδου Κυριακή για τη θέση με κωδ. ΦΥΣ

κ. Ιατρού Γεώργιος για τη θέση με κωδ. ΕΙΔ-ΕΚΠ

κ. Κολλήγα Χρυσούλα για τη θέση με κωδ. ΔΙΟΙΚ

Η θέση Εργοθεραπευτή (κωδ ΕΡΓΟ) δεν καλύφθηκε καθώς υπήρξε μία μόνο αίτηση ο φάκελος της οποίας ήταν ελλιπής. Η θέση θα προκηρυχθεί εκ νέου το αμέσως επόμενο διάστημα.

 


Leave A Comment