Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εξωτερικών Συνεργατών

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εξωτερικών Συνεργατών

  • 13 Ιαν 0
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίωντης προσκλησης με Α.Π.: 160/18-12-2012 και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, το Δ.Σ. εγκρίνει την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και αποδέχεται τις προτάσεις σύναψης ειδικευμένου έργου με αμοιβή των ακολούθων υποψηφίων:

 
του κ. Νότα Στέργιου για τη θέση του Εξωτερικού Επόπτη Δομής
της κ. Σιαμούλη Φανής για τη θέση του Παιδοψυχιάτρου
της κ. Παΐζη Όλγας για τη θέση του Συμβούλου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
της κ. Μάγκλαρη Ελίζας για τη θέση του Ειδικού Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
της κ. Ζέρβα Μυρτούς για τη θέση του Λογιστή

Leave A Comment