ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

  • 12 Ιούλ Off

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παρατίθενται οι παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/ΑΠρωτ. Αίτησης
1511/7-7-21
2515/9-7-21
3516/9-7-21
4517/9-7-21
5518/9-7-21

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

Α/ΑΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1504/5-7-21

Σημείωση: Λόγω της νέας νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε ο κάθε υποψήφιος με την κατάθεση του φακέλου συμμετοχής στη γραμματεία.

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον Πίνακα 1 θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, άμεσα, για την ώρα και την ημέρα της συνέντευξης.

Με εκτίμηση

Η επιτροπή αξιολόγησης.


Comments are closed.