ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

  • 05 Νοέ Off

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παρατίθενται οι παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1668/29-10-21
2670/01-11-21
3680/02-11-21
4681/02-11-21
5683/02-11-21

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1667/29-10-21

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον Πίνακα 1, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, άμεσα, για την ώρα και την ημέρα της συνέντευξης.

Με εκτίμηση,
Η επιτροπή αξιολόγησης.


Comments are closed.