ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

  • 01 Ιούν Off

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/ΑΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1427/28-05-21
2415/27-05-21
3409/25-05-21
4419/27-05-21
5437/28-05-21
6417/27-05-21
7435/28-05-21
8410/27-05-21
9433/28-05-21
10422/27-05-21
11426/28-05-21
12429/28-05-21
13401/24-05-21
14405/24-05-21
15432/28-05-21

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

Α/ΑΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1431/28-05-21
2428/28-05-21
3412/26-05-21
4434/28-05-21
5430/28-05-21
6408/25-05-21
7414/27-05-21
8421/27-05-21
9436/28-05-21
10418/27-05-21

Σημείωση: Λόγω της νέας νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε ο κάθε υποψήφιος με την κατάθεση του φακέλου συμμετοχής στη γραμματεία.

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον Πίνακα 1, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, άμεσα, για την ώρα και την ημέρα της συνέντευξης.

Με εκτίμηση

Η επιτροπή αξιολόγησης.


Comments are closed.