ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

  • 28 Ιούν 0

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 Γρηγοριάδου Σοφία Βασίλειος
2 Λαζαρίδου Βασιλική Κων/νος
3 Γεράκη Μαριάννα Αθανάσιος
4 Αμοιρίδου Ειρήνη Γεώργιος
5 Χαρίση Γεωργία Απόστολος
6 Τζάνα Ιωάννα Χρήστος
7 Ζάχου Αικατερίνη Σπυρίδωνας
8 Τσαρούχα Γεωργία Χρήστος
9 Σερσέμη Παρθένα Κων/νος
10 Αθανασοπούλου Ελευθερία Ιωάννης
11 Σιαμίδου Χρυσάνθη Χρήστος
12 Ουζουμανίδου Άννα- Παρθένα Ιωάννης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Τζήκα Ζωή Δημήτριος Δεν προσκομίστηκε Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

 

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον Πίνακα 1, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, άμεσα, για την ώρα και την ημέρα της συνέντευξης.

 

Με εκτίμηση

Η επιτροπή αξιολόγησης.


Leave A Comment