ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΗ- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΗ- ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • 09 Σεπ Off

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου
1 453/11-7-2019
2 457/12-7-2019
3 458/12-7-2019
4 469/15-7-2019
5 473/15-7-2019
6 474/15-7-2019
7 488/16-7-2019
8 489/16-7-2019
9 491/17-7-2019

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου
1 448/10-7-2019
2 471/15-7-2019
3 480/16-7-2019

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου
1 529/2-9-2019
2 534/4-9-2019
3 535/4-9-2019
4 539/5-9-2019

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου
1 523/26-8-2019
2 528/2-9-2019
3 536/4-9-2019
4 540/5-9-2019

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΦΡΟΝΤΙΣΗ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου
1 443/8-7-2019
2 447/9-7-2019
3 459/12-7-209
4 460/12-7-2019
5 463/12-7-2019
6 464/12-7-2019
7 468/15-7-2019
8 470/15-7-2019
9 475/15-7-2019
10 476/15-7-2019
11 477/15-7-2019
12 479/16-7-2019
13 481/16-7-2019
14 484/16-7-2019

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

Α/Α Αριθμός Πρωτοκόλλου
1 426/28-6-2019
2 434/3-7-2019
3 446/9-7-2019
4 461/12-7-2019
5 462/12-7-2019
6 465/12-7-2019
7 472/15-7-2019
8 486/16-7-2019
9 490/16-7-2019

 

Σημείωση: Λόγω της νέας νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε ο κάθε υποψήφιος με την κατάθεση του φακέλου συμμετοχής στη γραμματεία.

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον Πίνακα 1 για κάθε θέση, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, άμεσα, για την ώρα και την ημέρα της συνέντευξης.

Με εκτίμηση

Η επιτροπή αξιολόγησης.

 


Comments are closed.