Ειδική Επιχορήγηση της Δ.Ψ.Υ. λόγω covid-19: Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως ψυχοεκπαίδευσης και στήριξης της οικογένειας και κατ’ οίκον βοήθειας των φροντιστών των ατόμων με αυτισμό

Ειδική Επιχορήγηση της Δ.Ψ.Υ. λόγω covid-19: Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως ψυχοεκπαίδευσης και στήριξης της οικογένειας και κατ’ οίκον βοήθειας των φροντιστών των ατόμων με αυτισμό

  • 10 Μαρ Off

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Πρόγραμμα κατ’ οίκον Εκπαίδευσης ξεκίνησε την εφαρμογή του στις αρχές Φεβρουαρίου 2021, με διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους από την έναρξή του. Η δράση αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως ψυχοεκπαίδευσης και στήριξης της οικογένειας και της κατ’ οίκον βοήθειας των φροντιστών ατόμων με αυτισμό μέσω της επέκτασης της δράσης Κέντρων Ημέρας που λειτουργούν υπό την ευθύνη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της δράσης αφορούν στην:

  1. Βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό της ποιότητας των υφιστάμενων δομών που προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα που κινούνται στο φάσμα του αυτισμού.
  2. Αποδοτική λειτουργία, με την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων του συστήματος.
  3. Προσβασιμότητα των υπηρεσιών αυτισμού από όλον τον πληθυσμό.
  4. Αξιοποίηση κατά την περίοδο της πανδημίας (Covid-19) σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών με σκοπό την παροχή θεραπευτικών παρεμβάσεων, καθώς και υποστήριξη τόσο σε άτομα όσο και στους φροντιστές τους.
  5. Αποφυγή της ιδρυματοποίησης των ατόμων με αυτισμό.

Η επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων της δράσης επιτυγχάνεται μέσα από την ενεργοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων σε ατομικό, ομαδικό και συλλογικό-κοινωνικό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλες μονάδες ψυχικής υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας, στον οποίο ανήκει γενικότερα το Κέντρο Ημέρας και με τις οποίες λειτουργεί σε δίκτυο.

Η ομάδα δράσης αποτελείται από δύο ειδικότητες ενός ψυχολόγου και ενός ειδικού παιδαγωγού που εδρεύουν στο Κέντρο Ημέρας και εργάζονται κυρίως κατ’ οίκον.

Το σύνολο των εργαζομένων στην δράση ορίζεται με απόφαση του επιστημονικά υπεύθυνου του Κέντρου Ημέρας κατόπιν ενημέρωσης του Διοικούντος Οργάνου του φορέα. Όλοι οι εργαζόμενοι του Κέντρου Ημέρας είναι εν δυνάμει συμμετέχοντες στη δράση, ανάλογα με την εκτίμηση αναγκών και τις συνθήκες που επικρατούν.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι δραστηριότητες που παρέχονται στη δράση μπορεί να είναι εντός και εκτός της οικίας των επωφελούμενων. Αναλυτικά:

Α) Κατ’ οίκον δραστηριότητες εσωτερικού χώρου:

Ένας από τους σκοπούς του προγράμματος είναι η γενίκευση των κεκτημένων δεξιοτήτων στον χώρο του σπιτιού, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής στον χώρο, όπου οι επωφελούμενοι βρίσκονται κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι στόχοι του κατ’ οίκον προγράμματος θα μεταβάλλονται ανά περίπτωση και θα αφορούν κυρίως στην αυτονόμηση των ατόμων με αυτισμό, στην αυτοεξυπηρέτησή τους, αλλά και στην υποστήριξη των γονέων-κηδεμόνων ως προς την επίτευξη του στόχου αυτού.

Β) Εξωτερικές δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης:

Σκοπός του προγράμματος κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να είναι η ομαλή ένταξη του κάθε ατόμου στην κοινωνία. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Η λειτουργία της ένταξης  είναι η μετάδοση στο άτομο με αυτισμό των αποδεκτών κοινωνικών κανόνων, δηλαδή των σταθερών της συμπεριφοράς που εγκρίνει η συγκεκριμένη κοινωνία στην οποία το εν λόγω άτομο μεγαλώνει και προορίζεται να ζήσει.

Η στοχοθεσία κάθε επωφελούμενου προκύπτει μετά από διάλογο ανάμεσα στους θεραπευτές, τον επωφελούμενο και την οικογένεια και δύναται να περιλαμβάνει οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο με βάση τις δεξιότητες, τις ανάγκες και τις δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό.

Γ) Ψυχοεκπαίδευση γονέων/κηδεμόνων:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν -εκτός από τους γονείς/κηδεμόνες- και άλλα άτομα που εμπλέκονται με τον επωφελούμενο. Πολύ συχνά, χρειάζονται καθοδήγηση από τους θεραπευτές για τον τρόπο διαχείρισης των επωφελούμενων στο σπίτι.  Μέσω του προγράμματος θα μπορούν να κατανοήσουν συμπεριφορές και αντιδράσεις των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού με σκοπό την ορθότερη διαχείρισή τους.

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση απευθύνεται:     

1. Σε ενεργά μέλη του Σωματείου με ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας να έχει διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού.

2. Σε επωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού στον νομό Καστοριάς.

3. Σε οικογένειες που διαμένουν στον νομό Καστοριάς και έχουν ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας με διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο της Γραμματείας: 2467025336 (Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-18:00).


Comments are closed.