Η χρήση του tablet στη δημιουργική απασχόληση ατόμων με αυτισμό | Τεύχος 36 – Δεκέμβριος 2022

Η χρήση του tablet στη δημιουργική απασχόληση ατόμων με αυτισμό | Τεύχος 36 – Δεκέμβριος 2022

 • 13 Δεκ Off

Για να κατεβάσετε το κείμενο σε pdf πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

Εισαγωγή

Ο αυτισμός αποτελεί μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή όπου επηρεάζεται η κοινωνική αλληλεπίδραση, η επικοινωνία καθώς και η ανάπτυξη της φαντασίας και της σκέψης που αυτό σχετίζεται με επαναλαμβανόμενες στερεότυπες συμπεριφορές. Η πλειοψηφία των ατόμων με αυτισμό μαθαίνουν δεξιότητες καλύτερα χρησιμοποιώντας την παρατηρητικότητα τους και προσελκύονται από χρώματα, σχήματα και μεγέθη.
Οι νέες τεχνολογίες καθώς και οι εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης μπορούν να ενσωματώσουν διαδραστικές εικόνες, επιλεγμένους ήχους και να προσομοιώσουν σενάρια κοντά σε πραγματικές συνθήκες με σκοπό να διευκολύνουν τη μάθηση, την αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων και να παρέχουν επιπρόσθετες κοινωνικές εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται η μάθηση και μέσω των κατάλληλων τεχνολογιών διευκολύνεται η αντιμετώπιση σωματικών, συναισθηματικών, ψυχολογικών και γνωστικών διαταραχών.
Τα άτομα με αυτισμό είναι ιδιαίτερα επιδέξια στη χρήση νέων τεχνολογιών και με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα σε ένα ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί το άγχος που προκαλείται από δυσκολίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και από την προσπάθεια επικοινωνίας των συναισθημάτων τους.

Xρήση του tablet και ειδικές εφαρμογές

Η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να γίνει με διάφορα μέσα, όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το tablet, τα κινητά τηλέφωνα (smartphones). Η επιλογή του tablet φαίνεται να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων, γιατί η μεγάλη προβλεψιμότητα, ο απλός τρόπος πλοήγησης και η ευκολία στη χρήση του λόγω της εύκολης μετακίνησης του, συντελεί στην αίσθηση ασφάλειας. Καθιστά το υλικό των εφαρμογών περισσότερο προσβάσιμο μέσω της οθόνης αφής, περιέχει ελκυστικά γραφικά, animation και ακουστικά εφέ, επιτρέπει την αυτόνομη χρήση και την ασφαλή αλληλεπίδραση. Επιπλέον, το υλικό εφαρμογών τους μπορεί να διανέμεται ψηφιακά με εύκολο και οικονομικό τρόπο.
Έχουν αναπτυχθεί διάφορες εφαρμογές που εστιάζουν σε διαφορετικούς γνωστικούς ή επικοινωνιακούς στόχους. Σημαντική είναι η αξιολόγηση των αναγκών και των προτιμήσεων των ατόμων, ο έλεγχος των ερεθισμάτων που παρέχονται, η εκπαίδευση χρήσης των εφαρμογών καθώς και η εφαρμογή κανόνων.
Ορισμένες εφαρμογές παρέχουν την ικανότητα χρήσης τους σε ατομικό ή και ομαδικό επίπεδο ώστε να εξασκούνται κοινωνικές δεξιότητες και να βελτιώνονται οι λεκτικές και επικοινωνιακές δυσκολίες, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του άγχους. Ένα παράδειγμα εφαρμογής είναι το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας όπου μπορεί να προσφέρει ένα ρεαλιστικό και απλό τρόπο εκπαίδευσης δραστηριοτήτων. Παρέχει προβλέψιμη αλληλεπίδραση και μέσα από γραφικά, animation και ηχητικά εφέ μπορεί το άτομο να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να πάρει πρωτοβουλίες, ενισχύοντας έτσι τη μάθηση , τη λήψη αποφάσεων αλλά και τη μείωση του άγχους.

Tablet και παιχνίδια

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν αποτελούν μόνο ένα μέσο ψυχαγωγίας αλλά και ένα αποτελεσματικό εργαλείο διδασκαλίας, ενθαρρύνοντας την επικοινωνία και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Υπάρχουν διάφορα είδη ηλεκτρονικών παιχνιδιών όπως παιχνίδια δράσης, παιχνίδια στρατηγικής, παιχνίδια περιπέτειας, όπως λύση γρίφων και παιχνίδια εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Πολλά από αυτά διαθέτουν στοιχεία διαδραστικότητας και αλληλεπίδρασης, όπως και στοιχεία περιέργειας και πρόκλησης, παρέχοντας υψηλά κίνητρα συμμετοχής και περισσότερη διατήρηση της προσοχής (παραδείγματα παιχνιδιών υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο TABLET.pdf (psychomotor-athens.gr)

Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια βοηθούν σημαντικά στην υποστήριξη της μάθησης για τους παρακάτω λόγους:

 • Τα παιχνίδια προσφέρουν ευχαρίστηση και ψυχαγωγία.
 • Η εμπειρία των παιχνιδιών είναι πιο ευχάριστη γιατί δεν απαιτείται άμεση κοινωνική αλληλεπίδραση και έτσι μειώνεται το άγχος που προκαλείται από αυτήν.
 • Χαρακτηρίζονται από προβλεψιμότητα, απαιτώντας επαναλαμβανόμενες πράξεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
 • Το άτομο μπορεί να επιλέξει το βαθμό δυσκολίας ελέγχοντας έτσι το περιβάλλον του παιχνιδιού.
 • Ενισχύουν τη λήψη αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων των παιχνιδιών.
 • Συμβάλλουν στη συνεργασία μεταξύ των ατόμων που παίζουν τα ίδια παιχνίδια, στην ανταλλαγή απόψεων και σχεδίων δράσης.

Πλεονεκτήματα χρήσης tablet

Τα πλεονεκτήματα χρήσης tablet είναι τα παρακάτω:

 • Ευελιξία χρήσης λόγω της φορητότητάς του και λόγω της οθόνης αφής του.
 • Αυτόνομη χρήση και εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές όπως παιχνίδια, μουσική, εκπαιδευτικά εργαλεία.
 • Περιλαμβάνουν διάφορα χαρακτηριστικά για πιο εύκολη πρόσβαση στα άτομα με αυτισμό, όπως μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς.
 • Οι γονείς μπορούν να επιλέγουν τι αρέσει στα παιδιά, να παρακολουθούν την εξέλιξή τους και να βοηθήσουν στη διαχείριση της συμπεριφοράς και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Μειονεκτήματα χρήσης tablet

Εκτός από τα πλεονεκτήματα υπάρχουν και μειονεκτήματα από τη μη σωστή χρήση του:

 • Η κατάχρηση του tablet μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ύπνο ενός ατόμου λόγω της συνεχόμενης έκθεσης στην οθόνη.
 • Μπορεί να προκαλέσει εθισμό στη χρήση με αντίκτυπο στην κοινωνική ζωή και κίνδυνο απομόνωσης του ατόμου.
 • Ο αυξημένος χρόνος χρήσης μπορεί να αυξήσει τη νευρικότητα του ατόμου, να φέρει κόπωση με αποτέλεσμα τη διαταραχή της προσοχής του και μείωση του ενδιαφέροντος σε άλλες δραστηριότητες.
 • Επηρεάζει τη σχολική επίδοση των παιδιών με εμφάνιση προβλημάτων στην αντίληψη και στη μάθηση.
 • Η επιλογή εφαρμογών με έντονα οπτικά και ακουστικά εφέ και οι έντονες εναλλαγές τους μπορεί να προκαλέσει αισθητηριακή υπερφόρτωση. Για να αποφευχθεί είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία, τα χαρακτηριστικά, οι ιδιαιτερότητες του ατόμου και να γίνεται επιλογή σωστά διαμορφωμένων εφαρμογών.

Συμπέρασμα

Η σωστή χρήση του tablet μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τα άτομα με αυτισμό γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων τους καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο υποστήριξης της μάθησης.

Βιβλιογραφία

• http://paidiatrosiraklio.gr/o-rolos-tis-technologias-stin-anaptyxi-koinonikon-dexiotiton-se-mathites-me-diatarachi-aytistikoy-fasmatos/
• https://www.kentrosynapsis.com/post/app4autism-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-m%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B9%CF%82
• https://psychomotor-athens.gr/arthra/programmata-sto-spiti/paixnidia-kai-efarmoges/
• TABLET.pdf (psychomotor-athens.gr)
• http://ikee.lib.auth.gr/record/308220/files/GRI-2019-25749.pdf
• Ιστοσελίδα εκμάθησης αλφαβήτας για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού (unipi.gr)
• Υποστήριξη αυτιστικών μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία με χρήση έξυπνου ρολογιού – ΙΚΕΕ / Αριστοτελειο Πανεπιστημιο Θεσσαλονικης – Βιβλιοθήκη (auth.gr)
• https://hellanicus.lib.aegean.gr/bitstream/handle/11610/18878/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%8E%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC%20%CF%83%CF%84%CE%BF%20%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D.pdf?sequence=1&isAllowed=y
• https://ikee.lib.auth.gr/record/280067/files/%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%202068,%202089.pdf


Comments are closed.