Νέα

Προκήρυξη Πρόσληψης Κοινωνικού Λειτουργού

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας εννέα μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης

Για το αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης πατήστε εδώ

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Πέμπτη, 23/02/2023, ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Παρασκευή 03/03/2023.


Για την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
O Πρόεδρος του ΔΣ


Αριστοτέλους Αναστάσιος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Λογιστικές Υπηρεσίες

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς, προκειμένου να αναθέσει την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες στο Φάσμα του Αυτισμού προσκαλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλλει σχετική έγγραφη προσφορά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πετρέλαιο Θέρμανσης

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΨΑΕΕ

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
σε συνεργασία με την
Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επαγγελματική Επανένταξη

Διοργανώνει:

Παρασκευή, 9/12/22, ώρα 17:30
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας:
«Υποστηριζόμενη Εργασία – Στεγαστικές Δομές»

Σάββατο, 10/12/22, ώρα 17:30
Ενημερωτική Συνάντηση με γονείς ατόμων με Δ.Α.Δ.:
«Εργασία και Διαβίωση των Παιδιών μας»

Στο Κέντρο Ημέρας, Παλαιολόγου 1, Καστοριά

Εισηγητές:
Δρ. Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, Κοινωνικός Ερευνητής και Εμπειρογνώμονας στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας
Δρ. Νίκος Δρόσος, Ψυχολόγος – Επαγγελματικός Σύμβουλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΟΔΗΓΟΥ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1493/07-09-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1484/02-09-2022
2487/02-09-2022
3497/07-09-2022
4500/07-09-2022
5501/07-09-2022
6502/07-09-2022
7507/08-09-2022
8515/09-09-2022

Με εκτίμηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΟΔΗΓΟΥ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1484/02-09-2022
2487/02-09-2022
3493/07-09-2022
4497/07-09-2022
5500/07-09-2022
6501/07-09-2022
7502/07-09-2022
8507/08-09-2022
9515/09-09-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1480/01-09-2022
2483/02-09-2022
3485/02-09-2022
4491/06-09-2022
5492/07-09-2022
6496/07-09-2022
7505/08-09-2022
8508/08-09-2022
9509/08-09-2022
10510/08-09-2022
11512/08-09-2022
12516/09-09-2022
13517/09-09-2022
14519/12-09-2022

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον Πίνακα 1, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, άμεσα, για την ώρα και την ημέρα της συνέντευξης.

Με εκτίμηση,

Η Επιτροπή Αξιολόγησης.

Προκήρυξη Πρόσληψης Οδηγού-Φροντιστή

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς»ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 2716/99
  2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. την υπ.αρ. 4/Πράξη 24/23-08-2022του Δ.Σ. του Σωματείου

ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Οδηγού – Φροντιστή με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», που εδρεύει στην Καστοριά, διάρκειας εννέα μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ειδικότητα ΔΕ Οδηγός Φροντιστής (Κωδικός:ΟΔ. – Φ.)  στο Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς

  • Οδηγεί το 9θέσιο όχημα μεταφοράς των επωφελουμένων από το Κέντρο Ημέρας προς τις οικίες τους και αντιστρόφως ή όπου αλλού χρειαστεί.
  • Συμβάλλει επικουρικά στο έργο της Θεραπευτικής Ομάδας με στόχο την αυτοεξυπηρέτηση των επωφελουμένων

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με συνημμένο το έντυπο της αίτησης, και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία ενστάσεων είναι διαθέσιμα εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της Τρίτης, 30 Αυγούστου 2022, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και λήγει την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Για την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Αριστοτέλους Αναστάσιος

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
posted by: in Νέα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς είναι:

Πρόεδρος: Αριστοτέλους Αναστάσιος, μέλος κλάδου Α’

Γραμματέας: Μπαλλή Ξανθίππη, ιδρυτικό μέλος

Ταμίας: Πάτρας Ιωάννης, μέλος κλάδου Α’

Μέλη: Λιαχόπουλος Χρήστος, μέλος κλάδου Α’ και

Μπουδούρης Γεώργιος, μέλος κλάδου Α’

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς»ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικά Υπευθύνου – Ψυχολόγου ΠΕ ή Ψυχιάτρου ΠΕ ή Παιδοψυχίατρου ΠΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης.

Για το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της 15/03/2022, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Τετάρτη, 30/03/2022.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα

Κοπή Βασιλόπιτας

Αγαπητά μέλη -παιδιά, γονείς, φίλοι- της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ Ν Καστοριάς,

Σας προσκαλούμε στην κοπή της βασιλοπιτας του σωματείου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 16:30 στην αίθουσα του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς (Nautical Hall).

Την βασιλόπιτα θα ευλογήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Καλλίνικος.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19

Η παρουσία σας θα μας γεμίσει χαρά.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

Result 1 - 10 of 278