Νέα

Προκήρυξη πρόσληψης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗ

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗ με σχέση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης.Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη πρόσληψης Ειδικού Παιδαγωγού

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης.

Για το αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης πατήστε https://autismkastoria.org/wp-content/uploads/2023/09/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ_2023_signed-1.pdf

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε https://autismkastoria.org/wp-content/uploads/2023/09/ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ_2023.pdf

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023.


Για την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
O Πρόεδρος του ΔΣ

Αριστοτέλους Αναστάσιος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης

Για το αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης πατήστε https://autismkastoria.org/wp-content/uploads/2023/08/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-20238005-signed.pdf

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε https://autismkastoria.org/wp-content/uploads/2023/08/ΑΙΤΗΣΗ.pdf

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023, ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023.


Για την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
O Πρόεδρος του ΔΣ

Αριστοτέλους Αναστάσιος


Ανακοίνωση – ‘Εναρξη εγγραφών

Έναρξη Εγγραφών στο Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς

Το Κέντρο Ημέρας, το οποίο αποτελεί Δομή Ψυχικής Υγείας και υπάγεται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, δέχεται νέες αιτήσεις για ένταξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού ηλικίας από 2 ½ έως και 50 ετών για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Στα ημερήσια προγράμματα του Κέντρου Ημέρας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, από τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας η οποία αποτελείται από τις ειδικότητες του Γυμναστή προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Εργοθεραπευτή, Κοινωνικό Λειτουργό, Λογοθεραπεύτρια, Ψυχολόγο και πλαισιώνεται από Επόπτρια και Ψυχίατρο. Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι:

  1. Η ανάδειξη και βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ατόμου
  2. Η αύξηση της ικανότητας του ατόμου, ώστε να διεκδικεί/ασκεί τα δικαιώματά του ως πολίτης
  3. Η προώθηση του ατόμου στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη
  4. Η υποστήριξη της οικογένειας του ατόμου

Τα ημερήσια προγράμματα, βασισμένα σε διάφορες επιστημονικές προσεγγίσεις, αφορούν στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου και απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που είναι ήδη ενταγμένοι σε σχολικό πλαίσιο, καθώς και σε ενήλικες.

Παράλληλα, παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη στα μέλη των οικογενειών και υπάρχει συνεχής συνεργασία και επικοινωνία με τα υπόλοιπα πλαίσια -εκπαιδευτικά ή μη- των ατόμων που επωφελούνται των υπηρεσιών μας.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 30 Ιουνίου.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες και απορίες που τυχόν προκύψουν αναφορικά με τη διαδικασία ένταξης, παρακαλώ καλέστε στο σταθερό τηλ.: 2467025336 κα Παπαδοπούλου Ελευθερία (καθημερινά 10:00π.μ.-18:00μ.μ.) και στο e-mail: [email protected]

Η Επιστ. Υπεύθυνη

Καραμπέτσου Άννα

https://autismkastoria.org/wp-content/uploads/2023/06/Αίτηση-Ένταξης-Επανένταξης-στο-Κέντρο-Ημέρας-1.doc

Προκήρυξη Πρόσληψης Κοινωνικού Λειτουργού

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας εννέα μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης

Για το αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης πατήστε εδώ

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Πέμπτη, 23/02/2023, ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Παρασκευή 03/03/2023.


Για την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
O Πρόεδρος του ΔΣ


Αριστοτέλους Αναστάσιος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Λογιστικές Υπηρεσίες

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς, προκειμένου να αναθέσει την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες στο Φάσμα του Αυτισμού προσκαλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλλει σχετική έγγραφη προσφορά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πετρέλαιο Θέρμανσης

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΨΑΕΕ

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
σε συνεργασία με την
Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επαγγελματική Επανένταξη

Διοργανώνει:

Παρασκευή, 9/12/22, ώρα 17:30
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας:
«Υποστηριζόμενη Εργασία – Στεγαστικές Δομές»

Σάββατο, 10/12/22, ώρα 17:30
Ενημερωτική Συνάντηση με γονείς ατόμων με Δ.Α.Δ.:
«Εργασία και Διαβίωση των Παιδιών μας»

Στο Κέντρο Ημέρας, Παλαιολόγου 1, Καστοριά

Εισηγητές:
Δρ. Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, Κοινωνικός Ερευνητής και Εμπειρογνώμονας στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας
Δρ. Νίκος Δρόσος, Ψυχολόγος – Επαγγελματικός Σύμβουλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΟΔΗΓΟΥ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1493/07-09-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1484/02-09-2022
2487/02-09-2022
3497/07-09-2022
4500/07-09-2022
5501/07-09-2022
6502/07-09-2022
7507/08-09-2022
8515/09-09-2022

Με εκτίμηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης.

Result 1 - 10 of 283