Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α.Π. 824

27/11/2020 

 Το Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς καλεί τα μέλη του Σωματείου σε έκτακτη γενική συνέλευση, στο Κέντρο Ενηλίκων, κτήριο πρώην ΚΠΕ, στην οδό Παλαιολόγου 1 και Βιτσίου γωνία, στην Καστοριά, το Κυριακή 13/12/2020 ώρα 12:00, με θέματα: 

  • Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (2020) 
  • Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  • Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • και όποιο άλλο θέμα προταθεί από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα συνέλθει την Κυριακή 20/12/2020 και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο. 

Η κάλπη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη δύση του ηλίου προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή στην διαδικασία με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις μέγιστο αριθμό ατόμων μέσα στο κτήριο.

Σε περίπτωση που τα ισχύοντα μέτρα κατά τη στιγμή σύνταξης της παρούσης παραταθούν, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί και θα αποφασιστεί εκ νέου ο χρόνος διεξαγωγής της. 

Στο χώρο θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα πρόληψης του covid-19, σύμφωνα και με όσα θα ισχύουν εκείνη την περίοδο. Σε περίπτωση που οι υγειονομικές συνθήκες το επιβάλουν, ενδέχεται να αναζητηθεί μεγαλύτερος χώρος για τη Γενική Συνέλευση. Σε αυτήν την περίπτωση τα μέλη θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη. 

Με τιμή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠEΥΤΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και την συνέντευξη των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Λογοθεραπευτή για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και της επιστημονικά υπεύθυνης του Κέντρου Ημέρας, το ΔΣ ενέκρινε την πρόσληψη του υποψήφιου με αριθμό πρωτοκόλλου 776/13-11-2020 με σύμβαση ενός έτους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΘΕΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς»ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά ζητά την πρόσληψη ενός (1) Λογοθεραπευτή ΠΕ/ΤΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με τη δυνατότητα ανανέωσης.

Για το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης πατήστε εδώ:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερών και αρχίζει από την Δευτέρα 09/11/2020, ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και λήγει την Παρασκευή 13/11/2020.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Πάνος Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για το εργαστήριο αισθητηριακής ολοκλήρωσης από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.

Με εκτίμηση

για το ΔΣ

 Ο Πρόεδρος

Πάνος Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών ελαιοχρωματισμού από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.

Με εκτίμηση

για το ΔΣ

 Ο Πρόεδρος

Πάνος Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών –δημοσιογραφίας από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη μετά εδώ:

Με εκτίμηση

για το ΔΣ

 Ο Πρόεδρος

Πάνος Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για το εργαστήριο κεραμικής από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη μετά από αίτημα στο e-mail της Εταιρείας: autismkastoria@gmail.com

Με εκτίμηση 

για το ΔΣ

 Ο Πρόεδρος 

Πάνος Γεώργιος 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α.Π. 729

05/11/2020

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς αποφασίζει για την αναβολή μέχρι νεωτέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί για το Σάββατο 7/11/2020, λόγω της κατάστασης της πανδημίας που επικρατεί στην περιοχή μας.

 Με τιμή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α.Π. 692

23/10/2020  

 Το Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς καλεί τα μέλη του Σωματείου σε έκτακτη γενική συνέλευση, στο Κέντρο Ενηλίκων, κτήριο πρώην ΚΠΕ, στην οδό Παλαιολόγου 1 και Βιτσίου γωνία, στην Καστοριά, το Σάββατο 07/11/2020 ώρα 18:00, με θέματα:  

  • Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (2020)  

και όποιο άλλο θέμα προταθεί από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης  

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα συνέλθει το Σάββατο 14/11/2020 και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο.  

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κατά τη στιγμή δημοσίευσης της παρούσας, η Καστοριά βρίσκεται σε επίπεδο 4 μέτρων ασφαλείας μέχρι και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020. Σε περίπτωση που τα μέτρα παραταθούν, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί και θα αποφασιστεί εκ νέου ο χρόνος διεξαγωγής της.  

Στο χώρο θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα πρόληψης του covid-19, σύμφωνα και με όσα θα ισχύουν εκείνη την περίοδο. Σε περίπτωση που οι υγειονομικές συνθήκες το επιβάλουν, ενδέχεται να αναζητηθεί μεγαλύτερος χώρος για τη Γενική Συνέλευση. Σε αυτή την περίπτωση τα μέλη θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο.  

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.  

Με τιμή  

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς.

Την πρόσκληση θα την βρείτε πατώντας εδώ: Πρόσκληση για Πετρέλαιο 22.10.2020 

Με εκτίμηση 

για το ΔΣ

 Ο Πρόεδρος 

Πάνος Γεώργιος 

Result 1 - 10 of 236