Νέα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΨΑΕΕ

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς
σε συνεργασία με την
Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και Επαγγελματική Επανένταξη

Διοργανώνει:

Παρασκευή, 9/12/22, ώρα 17:30
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας:
«Υποστηριζόμενη Εργασία – Στεγαστικές Δομές»

Σάββατο, 10/12/22, ώρα 17:30
Ενημερωτική Συνάντηση με γονείς ατόμων με Δ.Α.Δ.:
«Εργασία και Διαβίωση των Παιδιών μας»

Στο Κέντρο Ημέρας, Παλαιολόγου 1, Καστοριά

Εισηγητές:
Δρ. Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, Κοινωνικός Ερευνητής και Εμπειρογνώμονας στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας
Δρ. Νίκος Δρόσος, Ψυχολόγος – Επαγγελματικός Σύμβουλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΟΔΗΓΟΥ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1493/07-09-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1484/02-09-2022
2487/02-09-2022
3497/07-09-2022
4500/07-09-2022
5501/07-09-2022
6502/07-09-2022
7507/08-09-2022
8515/09-09-2022

Με εκτίμηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΟΔΗΓΟΥ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1484/02-09-2022
2487/02-09-2022
3493/07-09-2022
4497/07-09-2022
5500/07-09-2022
6501/07-09-2022
7502/07-09-2022
8507/08-09-2022
9515/09-09-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/ΑΑριθμός Πρωτοκόλλου
1480/01-09-2022
2483/02-09-2022
3485/02-09-2022
4491/06-09-2022
5492/07-09-2022
6496/07-09-2022
7505/08-09-2022
8508/08-09-2022
9509/08-09-2022
10510/08-09-2022
11512/08-09-2022
12516/09-09-2022
13517/09-09-2022
14519/12-09-2022

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον Πίνακα 1, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, άμεσα, για την ώρα και την ημέρα της συνέντευξης.

Με εκτίμηση,

Η Επιτροπή Αξιολόγησης.

Προκήρυξη Πρόσληψης Οδηγού-Φροντιστή

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς»ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του Ν. 2716/99
  2. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/Γ.Π.οικ.156618/25-11-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2444/Β’/14-12-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. την υπ. αριθμ. πρωτ. Υ5β/οικ.1962/21-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1268/Β’/19-10-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. την υπ.αρ. 4/Πράξη 24/23-08-2022του Δ.Σ. του Σωματείου

ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Οδηγού – Φροντιστή με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», που εδρεύει στην Καστοριά, διάρκειας εννέα μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ειδικότητα ΔΕ Οδηγός Φροντιστής (Κωδικός:ΟΔ. – Φ.)  στο Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς

  • Οδηγεί το 9θέσιο όχημα μεταφοράς των επωφελουμένων από το Κέντρο Ημέρας προς τις οικίες τους και αντιστρόφως ή όπου αλλού χρειαστεί.
  • Συμβάλλει επικουρικά στο έργο της Θεραπευτικής Ομάδας με στόχο την αυτοεξυπηρέτηση των επωφελουμένων

Το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με συνημμένο το έντυπο της αίτησης, και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία ενστάσεων είναι διαθέσιμα εδώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της Τρίτης, 30 Αυγούστου 2022, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και λήγει την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Για την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Αριστοτέλους Αναστάσιος

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
posted by: in Νέα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς είναι:

Πρόεδρος: Αριστοτέλους Αναστάσιος, μέλος κλάδου Α’

Γραμματέας: Μπαλλή Ξανθίππη, ιδρυτικό μέλος

Ταμίας: Πάτρας Ιωάννης, μέλος κλάδου Α’

Μέλη: Λιαχόπουλος Χρήστος, μέλος κλάδου Α’ και

Μπουδούρης Γεώργιος, μέλος κλάδου Α’

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς»ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικά Υπευθύνου – Ψυχολόγου ΠΕ ή Ψυχιάτρου ΠΕ ή Παιδοψυχίατρου ΠΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης.

Για το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της 15/03/2022, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Τετάρτη, 30/03/2022.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος

Ζάγκα Αριστούλα

Κοπή Βασιλόπιτας

Αγαπητά μέλη -παιδιά, γονείς, φίλοι- της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ Ν Καστοριάς,

Σας προσκαλούμε στην κοπή της βασιλοπιτας του σωματείου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 16:30 στην αίθουσα του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς (Nautical Hall).

Την βασιλόπιτα θα ευλογήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Καλλίνικος.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19

Η παρουσία σας θα μας γεμίσει χαρά.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς καλεί τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 23/2/2022 και ώρα 18:00. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ορίζεται για την Τετάρτη, 23/2/2022 και ώρα 19:00.
Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στο κτήριο του Κέντρου Ημέρας, Παλαιολόγου 1 και Βιτσίου, στην Καστοριά. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

Απολογισμός οικονομικού έτους (2021)
και όποιο άλλο θέμα προταθεί από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Εξόφληση της ετήσιας συνδρομής 2022 μπορεί να γίνει με κατάθεση του ποσού των 20€ στον τραπεζικό λογαριασμό GR72 0172 2480 0052 4804 6915 593 της Τράπεζας Πειραιώς, με δικαιούχο “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ-ΔΙΑΧΥΤ”. Ως αιτιολογία κατάθεσης αναγράφετε “ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022”.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τη συνεργασία.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

το Διοικητικό Συμβούλιο

Γιορτές με ένα αυτιστικό παιδί

Οι περισσότερες οικογένειες περιμένουν με χαρά τις ημέρες των Χριστουγέννων, οι οικογένειες ωστόσο στις οποίες υπάρχει κάποιο μέλος με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) έχουν ανάμεικτα συναισθήματα. Οι διακοπές είναι μία χρονική περίοδος κατά την οποία το άτομο με αυτισμό, το οποίο ευδοκιμεί μέσα από τις ρουτίνες και την επανάληψη, βρίσκεται εκτός της ασφαλούς του ζώνης. Του ζητείται να επισκεφθεί μη οικείους χώρους, να δοκιμάσει καινούρια πράγματα, να βρεθεί με πολλούς ανθρώπους, κάποιοι από τους οποίους είναι άγνωστοι, να φάει διαφορετικά φαγητά και να απολαύσει τα αξιοθέατα και τις μυρωδιές της εποχής!

Πολλές φορές οι αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα του ατόμου με Δ.Α.Φ. δημιουργούν αναστάτωση, άγχος και δυσφορία, με αποτέλεσμα τα συναισθήματα αυτά να εκδηλώνονται συχνά ως έντονα ξεσπάσματα θυμού, επιθετική συμπεριφορά και φωνές. Χαρακτηριστικό είναι αρκετές φορές το άτομο να κλείνει τα αυτιά του με τα χέρια του σε μια προσπάθεια μείωσης των εξωτερικών ερεθισμάτων, που έρχονται απρόσκλητα να διαταράξουν την ρουτίνα που του προσδίδει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας. Δηλαδή, δεν έχει ανοχή στα έντονα χρώματα από τα λαμπάκια των Χριστουγέννων, έχει υπερακουσίες στους έντονους ήχους των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, δεν ανέχεται τις έντονες μυρωδιές από τα φαγητά, ή δεν μπορεί να δει δικούς του ανθρώπους ντυμένους Άγιο Βασίληδες και να μοιράζουν τα δώρα. Ο λόγος που ένα άτομο με Δ.Α.Φ αντιμετωπίζει με τόση δυσκολία τις ξαφνικές αλλαγές είναι άμεσα συνδεδεμένος με το γεγονός πως τα άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν δυσκολία στην θεωρία του νου (theory of mind) . Η Θεωρία του νου είναι μια σημαντική κοινωνική-γνωστική δεξιότητα που σχετίζεται με την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε τόσο τις δικές μας ψυχικές καταστάσεις, όσο και των άλλων .Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται να ανακαλύψουν τον κρυμμένο κώδικα ενός μηνύματος ή μιας κοινωνικής κατάστασης. Η επίγνωση και κατανόηση για το τι σκέφτονται, τι αισθάνονται και τι κάνουν οι άλλοι, είναι σημαντικές για την αποτελεσματικότητα του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον (Hala, 1997).

Όλες οι παραπάνω καταστάσεις που πιθανόν να δυσκολέψουν τις οικογένειες κατά τις ημέρες των εορτών μπορούν να μετριάσουν ή ακόμη και να αποφευχθούν μέσα από την κατάλληλη προετοιμασία και στρατηγική, με στόχο την προσαρμογή του νέου ερεθίσματος ομαλά δίνοντας την ευκαιρία στο άτομο να προσαρμοστεί στην νέα κατάσταση.

Προετοιμασία

Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στην καθημερινή ρουτίνα και να προειδοποιήσουμε το άτομο, ακόμη και η παραμικρή αλλαγή μπορεί να αναστατώσει το παιδί αν δε γνωρίζει ότι πρόκειται να συμβεί. Θα ήταν θεμιτό να χρησιμοποιήσετε ένα ημερολόγιο τοίχου ή ένα οπτικό χρονολόγιο έτσι ώστε να προετοιμάσετε το παιδί για τα Χριστούγεννα, για σημαντικά γεγονότα, για να τονίσετε ποιές μέρες έχει σχολείο και ποιές θα βρίσκεται σε διακοπές, πότε θα έχετε επισκέψεις στο σπίτι κτλ. Μιλήσετε για τα Χριστούγεννα, τι αυτά συμβολίζουν και τι σημαίνουν για τη δική σας οικογένεια. Μία ακόμη καλή πρακτική είναι να φτιάξετε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες και εικόνες από πράγματα που γίνονται τα Χριστούγεννα π.χ. χριστουγεννιάτικα δέντρα, στολίδια, φαγητά, τα κάλαντα, τον Άγιο Βασίλη κτλ. με τη βοήθεια του παιδιού σας. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πρόσφορο έδαφος για την αποδοχή της εορταστικής περιόδου διαβάζοντας χριστουγεννιάτικες ιστορίες ή παραμύθια, είτε βλέποντας  οικογενειακές και παιδικές χριστουγεννιάτικες ταινίες κτλ. Μπορείτε να φτιάξετε μία λίστα με όλους τους ανθρώπους που θα δει στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και να προετοιμάσετε το άτομο για τις καταστάσεις που θα συναντήσει την περίοδο των εορτών, π.χ. η γιαγιά και ο παππούς μπορεί να σε πάρουν αγκαλιά. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε το χρονικό διάστημα και το πότε τα Χριστούγεννα θα τελειώσουν.

Κοινωνικές Ιστορίες

Με τη βοήθεια της θεραπευτικής ομάδας του παιδιού σας μπορείτε να γράψετε κοινωνικές ιστορίες για να προετοιμάσετε καταστάσεις που μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε. Μερικές ιδέες που μπορούν να συμπεριληφθούν είναι τα ρούχα που φοράμε ή δε φοράμε τα Χριστούγεννα, τα μέρη που μπορεί ή πρέπει να επισκεφτείτε, τα δώρα που μπορεί να λάβει, π.χ. «κάποιες φορές παίρνουμε δώρα που μας αρέσουν, κάποιες φορές παίρνουμε δώρα που δε μας αρέσουν» κτλ. τι μπορεί να κάνει αν νιώσει άσχημα, οι λέξεις που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει σε διάφορες περιστάσεις, π.χ. «ευχαριστώ», «παρακαλώ», «αντίο» κτλ., φωτογραφίες του χώρου που θα επισκεφτεί (εξωτερικές), του εσωτερικού του χώρου που θα επισκεφτεί και του πως θα είναι στολισμένος, των πραγμάτων και των δραστηριοτήτων που θα κάνει εκεί, των ανθρώπων που μπορεί να είναι στο χώρο που θα επισκεφτεί και του σημείου όπου θα μπορεί να πάει για να ηρεμήσει αν χρειαστεί.

Στολισμός και Διακόσμηση

 Η επιστροφή του παιδιού σε ένα σπίτι όπου φωτεινά λαμπάκια αναβοσβήνουν μπορεί να του προκαλέσει αναστάτωση. Θα μπορούσατε να εμπλέξετε το παιδί στις αλλαγές του σπιτιού, π.χ. να πάτε μαζί να αγοράσετε στολίδια, να διαλέξει αυτά που του αρέσουν, να σας δει να τα κρεμάτε ή να σας βοηθήσει κρεμώντας και διακοσμήσετε το σπίτι σταδιακά, π.χ. θα μπορούσατε να τοποθετήσετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στη θέση του και να το στολίσετε την επόμενη μέρα και αργότερα να στολίσετε το υπόλοιπο σπίτι, δίνοντας χρόνο στο παιδί σας να προσαρμοστεί στις αλλαγές, κρατήσετε αντικείμενα που μπορεί να το υπερδιεγείρουν μακριά από τα δωμάτια κοινής χρήσης, π.χ. τα λαμπάκια μπορούν να τοποθετηθούν στα υπνοδωμάτια αντί στο σαλόνι, αποφύγετε τα αισθητηριακά ζητήματα αποφεύγοντας τα μπαλόνια και γενικά τα αντικείμενα που «σκάνε».

Επισκέψεις και Εξωτερικοί Χώροι

Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συνδιαλλαγής. Θα χρειαστεί να επισκεφτείτε διάφορους χώρους, όπως εμπορικά κέντρα, καταστήματα, φιλικά ή συγγενικά σπίτια κτλ. Θα μπορούσατε να επισκεφτείτε την εκκλησία σε ώρες που δεν πηγαίνει τόσος κόσμος, για να αποφύγετε την έκθεση σε μεγάλο πλήθος, τη φασαρία, τις μυρωδιές κτλ. Καθίστε στις πίσω σειρές (όχι στη μέση) ώστε να μπορείτε να φύγετε εύκολα έξω αν δείτε ότι δεν αντέχουν. Ντύστε το παιδί με άνετα ρούχα ώστε να αποφύγετε έναν επιπλέον παράγοντα υπερδιέγερσης. Έχετε μαζί σας μία τσάντα εκτάκτου ανάγκης όπου θα περιέχει τα αγαπημένα χαλαρωτικά αντικείμενα του παιδιού σας. Μπορεί για παράδειγμα να περιλαμβάνει ένα μπαλάκι αντί-stress, κάποια φορητή παιχνιδομηχανή ή το tablet του (πλήρως φορτισμένα), τα ακουστικά του ώστε αν χρειαστεί να μπλοκάρει τους ήχους και τη φασαρία με την αγαπημένη του μουσική κτλ. Έχετε μαζί σας το αγαπημένο του φαγητό ή σνακ. Καθώς τα χριστουγεννιάτικα γλυκά και οι λιχουδιές είναι ιδανικές για εμάς, πολλά παιδιά με αυτισμό δεν απολαμβάνουν τις διαφορετικές γεύσεις, υφές και μυρωδιές. Αν για παράδειγμα οι τηγανιτές πατάτες είναι το φαγητό που αρέσει περισσότερο στο παιδί σας, καλό θα είναι να έχετε μαζί σας σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι ή σε κάποια έξοδο σας. Εντοπίστε ένα μέρος ήσυχο (εντός ή εκτός ενός σπιτιού, ή ενός καταστήματος), όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει το παιδί σας για να αναδιοργανωθεί και να ηρεμήσει, αν και εφόσον χρειαστεί. Σε περίπτωση που βρίσκεστε εκτός κάποιου σπιτιού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το αυτοκίνητο σας. Καλό θα ήταν αν υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιάσετε ένα «σχέδιο απόδρασης» με τον/ την σύζυγό σας. Πάτε με δύο αυτοκίνητα οπουδήποτε χρειαστεί να πάτε σαν οικογένεια. Με αυτόν τον τρόπο ο ένα γονιός μπορεί να φύγει νωρίς με το παιδί που δεν αντέχει και ο άλλος να μείνει πίσω με το άλλο παιδί. Γνωρίζετε το παιδί σας και ξέρετε πόσο χρονικό διάστημα αντέχει. Προσπαθήστε να φύγετε από όπου είστε πριν ξεκινήσει κάποια έκρηξη θυμού .Χρησιμοποιήστε κάποιο χρονόμετρο ή ρολόι για να είναι ενήμερο το παιδί για το χρόνο παραμονής σας σε κάποιο χώρο. ΠΡΟΣΟΧΗ: μην ξεπεράσετε το συμφωνημένο χρόνο καθώς μπορεί εύκολα να προκληθεί έντονη αντίδραση, θυμός και απογοήτευση.

Θα πρέπει να αναφερθεί πως είναι εξίσου σημαντικό να υπάρξει μια προετοιμασία σχετικά με το πέρας της εορταστικής περιόδου, καθώς θα υπάρξουν ανάλογες αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα του ατόμου που μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες. Έτσι, θα πρέπει να προετοιμάσουμε το παιδί για την επόμενη αλλαγή και την επιστροφή στην προηγούμενη καθημερινότητα. 

Πηγές:
http://www.autism.org.uk/living-with-autism/at-home/christmas.aspx
https://www.carautismroadmap.org/celebrating-christmas-with-your-child-with-asd/
http://www.autism.org.nz/10-tips-for-a-happy-asd-christmas

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και την συνέντευξη των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Ειδικού Παιδαγωγού για το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του Κέντρου Ημέρας, το ΔΣ ενέκρινε την πρόσληψη της υποψήφιας με αριθμό πρωτοκόλλου 681/02-11-2021 για σύμβαση εννέα μηνών.

Result 11 - 20 of 285