Νέα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
posted by: in Νέα

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παρατίθενται οι παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/ΑΠρωτ. Αίτησης
1511/7-7-21
2515/9-7-21
3516/9-7-21
4517/9-7-21
5518/9-7-21

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

Α/ΑΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1504/5-7-21

Σημείωση: Λόγω της νέας νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε ο κάθε υποψήφιος με την κατάθεση του φακέλου συμμετοχής στη γραμματεία.

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον Πίνακα 1 θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, άμεσα, για την ώρα και την ημέρα της συνέντευξης.

Με εκτίμηση

Η επιτροπή αξιολόγησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Αρ. Πρωτ. 498/28-06-2021

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης.

Για το αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης πατήστε εδώ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Δευτέρα 28/06/2021, ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Παρασκευή  09/07/2021.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

O Πρόεδρος

Πάνος Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α.Π. 455

8/6/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς καλεί τα μέλη του σωματείου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:30 μμ. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω αρχική ημερομηνία, ορίζεται ως ημερομηνία Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η 23/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30πμ.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία Covid-19, εκδόθηκε η από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 8/20-03-2020), άρθρο 33 παρ. 2, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων οποιουδήποτε νομικού προσώπου μέσω τηλεδιάσκεψης. Βάσει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στη διαδικτυακή πλατφόρμα Zoom.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως ακολούθως:

  • 1η τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (2021)
  • Όποιο άλλο θέμα προταθεί και εγκριθεί από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Για τη συμμετοχή σας στη διαδικτυακή Συνέλευση θα χρειαστεί να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

1. Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected] με θέμα “Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση”. Στο μήνυμα αναφέρετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.

2. Την ημέρα της Συνέλευσης θα λάβετε μέσω email τον κωδικό και τον σύνδεσμο (link) σύνδεσής σας στην πλατφόρμα.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Zoom από το link: https://zoom.us/download (Zoom Client for Meetings). Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να εγγραφούν στην πλατφόρμα με τα ονοματεπώνυμα τους, για να μπορέσει ο διαχειριστής να εγκρίνει τη συμμετοχή τους. Θα χρειαστεί καλή σύνδεση στο internet, κάμερα και μικρόφωνο. Διαχειρίστρια της τηλεδιάσκεψης θα είναι η Γραμματέας του σωματείου, η οποία θα έχει την πλήρη εικόνα και τον έλεγχο της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom μέσω της οποίας θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση.

Τεχνική βοήθεια για οποιοδήποτε θέμα, θα είναι διαθέσιμη από τον διοικητικό υπάλληλο του Κέντρου Ημέρας, (τηλέφωνο επικοινωνίας 2467025336 Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-18:00).

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Εξόφληση συνδρομής μπορεί να γίνει με κατάθεση του ποσού των 20€, για κάθε ανεξόφλητο έτος, στον τραπεζικό λογαριασμό GR72 0172 2480 0052 4804 6915 593 της Τράπεζας Πειραιώς, με δικαιούχο “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ-ΔΙΑΧΥΤ”. Ως αιτιολογία κατάθεσης αναγράφεται “ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ {ΕΤΟΣ}”.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τη συνεργασία.

Για κάθε διευκρίνιση, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση

το Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και την συνέντευξη των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Διοικητικού Υπαλλήλου για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, το ΔΣ ενέκρινε την πρόσληψη του υποψηφίου Κ.Μ. με αριθμό πρωτοκόλλου 437/28/05/2021 για σύμβαση ενός έτους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παραθέτονται οι παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α/ΑΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1427/28-05-21
2415/27-05-21
3409/25-05-21
4419/27-05-21
5437/28-05-21
6417/27-05-21
7435/28-05-21
8410/27-05-21
9433/28-05-21
10422/27-05-21
11426/28-05-21
12429/28-05-21
13401/24-05-21
14405/24-05-21
15432/28-05-21

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

Α/ΑΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1431/28-05-21
2428/28-05-21
3412/26-05-21
4434/28-05-21
5430/28-05-21
6408/25-05-21
7414/27-05-21
8421/27-05-21
9436/28-05-21
10418/27-05-21

Σημείωση: Λόγω της νέας νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα εμφανίζονται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε ο κάθε υποψήφιος με την κατάθεση του φακέλου συμμετοχής στη γραμματεία.

Οι υποψήφιοι που αναγράφονται στον Πίνακα 1, θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, άμεσα, για την ώρα και την ημέρα της συνέντευξης.

Με εκτίμηση

Η επιτροπή αξιολόγησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ. Πρωτ. 388/18-05-2021

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης.

Για το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης πατήστε εδώ:

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Τετάρτη 19/05/2021, ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Παρασκευή  28/05/2021.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

O Πρόεδρος

Πάνος Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς.

Την πρόσκληση θα την βρείτε πατώντας εδώ:

Με εκτίμηση

για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Πάνος Γεώργιος

Ειδική Επιχορήγηση της Δ.Ψ.Υ. λόγω covid-19: Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως ψυχοεκπαίδευσης και στήριξης της οικογένειας και κατ’ οίκον βοήθειας των φροντιστών των ατόμων με αυτισμό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το Πρόγραμμα κατ’ οίκον Εκπαίδευσης ξεκίνησε την εφαρμογή του στις αρχές Φεβρουαρίου 2021, με διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους από την έναρξή του. Η δράση αφορά στην ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως ψυχοεκπαίδευσης και στήριξης της οικογένειας και της κατ’ οίκον βοήθειας των φροντιστών ατόμων με αυτισμό μέσω της επέκτασης της δράσης Κέντρων Ημέρας που λειτουργούν υπό την ευθύνη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της δράσης αφορούν στην:

  1. Βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό της ποιότητας των υφιστάμενων δομών που προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα που κινούνται στο φάσμα του αυτισμού.
  2. Αποδοτική λειτουργία, με την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων του συστήματος.
  3. Προσβασιμότητα των υπηρεσιών αυτισμού από όλον τον πληθυσμό.
  4. Αξιοποίηση κατά την περίοδο της πανδημίας (Covid-19) σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών με σκοπό την παροχή θεραπευτικών παρεμβάσεων, καθώς και υποστήριξη τόσο σε άτομα όσο και στους φροντιστές τους.
  5. Αποφυγή της ιδρυματοποίησης των ατόμων με αυτισμό.

Η επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων της δράσης επιτυγχάνεται μέσα από την ενεργοποίηση κατάλληλων παρεμβάσεων σε ατομικό, ομαδικό και συλλογικό-κοινωνικό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλες μονάδες ψυχικής υγείας του Τομέα Ψυχικής Υγείας, στον οποίο ανήκει γενικότερα το Κέντρο Ημέρας και με τις οποίες λειτουργεί σε δίκτυο.

Η ομάδα δράσης αποτελείται από δύο ειδικότητες ενός ψυχολόγου και ενός ειδικού παιδαγωγού που εδρεύουν στο Κέντρο Ημέρας και εργάζονται κυρίως κατ’ οίκον.

Το σύνολο των εργαζομένων στην δράση ορίζεται με απόφαση του επιστημονικά υπεύθυνου του Κέντρου Ημέρας κατόπιν ενημέρωσης του Διοικούντος Οργάνου του φορέα. Όλοι οι εργαζόμενοι του Κέντρου Ημέρας είναι εν δυνάμει συμμετέχοντες στη δράση, ανάλογα με την εκτίμηση αναγκών και τις συνθήκες που επικρατούν.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι δραστηριότητες που παρέχονται στη δράση μπορεί να είναι εντός και εκτός της οικίας των επωφελούμενων. Αναλυτικά:

Α) Κατ’ οίκον δραστηριότητες εσωτερικού χώρου:

Ένας από τους σκοπούς του προγράμματος είναι η γενίκευση των κεκτημένων δεξιοτήτων στον χώρο του σπιτιού, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής στον χώρο, όπου οι επωφελούμενοι βρίσκονται κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Οι στόχοι του κατ’ οίκον προγράμματος θα μεταβάλλονται ανά περίπτωση και θα αφορούν κυρίως στην αυτονόμηση των ατόμων με αυτισμό, στην αυτοεξυπηρέτησή τους, αλλά και στην υποστήριξη των γονέων-κηδεμόνων ως προς την επίτευξη του στόχου αυτού.

Β) Εξωτερικές δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης:

Σκοπός του προγράμματος κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να είναι η ομαλή ένταξη του κάθε ατόμου στην κοινωνία. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Η λειτουργία της ένταξης  είναι η μετάδοση στο άτομο με αυτισμό των αποδεκτών κοινωνικών κανόνων, δηλαδή των σταθερών της συμπεριφοράς που εγκρίνει η συγκεκριμένη κοινωνία στην οποία το εν λόγω άτομο μεγαλώνει και προορίζεται να ζήσει.

Η στοχοθεσία κάθε επωφελούμενου προκύπτει μετά από διάλογο ανάμεσα στους θεραπευτές, τον επωφελούμενο και την οικογένεια και δύναται να περιλαμβάνει οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο με βάση τις δεξιότητες, τις ανάγκες και τις δυσκολίες των ατόμων με αυτισμό.

Γ) Ψυχοεκπαίδευση γονέων/κηδεμόνων:

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν -εκτός από τους γονείς/κηδεμόνες- και άλλα άτομα που εμπλέκονται με τον επωφελούμενο. Πολύ συχνά, χρειάζονται καθοδήγηση από τους θεραπευτές για τον τρόπο διαχείρισης των επωφελούμενων στο σπίτι.  Μέσω του προγράμματος θα μπορούν να κατανοήσουν συμπεριφορές και αντιδράσεις των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού με σκοπό την ορθότερη διαχείρισή τους.

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση απευθύνεται:     

1. Σε ενεργά μέλη του Σωματείου με ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας να έχει διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού.

2. Σε επωφελούμενους του Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού στον νομό Καστοριάς.

3. Σε οικογένειες που διαμένουν στον νομό Καστοριάς και έχουν ένα τουλάχιστον μέλος της οικογένειας με διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο της Γραμματείας: 2467025336 (Δευτέρα – Παρασκευή 11:00-18:00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς.

Την πρόσκληση θα την βρείτε πατώντας εδώ:

Με εκτίμηση

για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Πάνος Γεώργιος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ. Πρωτ. 153/12.02.2021

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς»ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικά Υπευθύνου – Ψυχολόγου ΠΕ ή Ψυχιάτρου ΠΕ ή Παιδοψυχίατρου ΠΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας ενός (1) έτους από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης.

Για το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης πατήστε εδώ: 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της 11/02/2021, ημέρας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Σωματείου και λήγει την Παρασκευή 26/02/2021.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

O Πρόεδρος

Πάνος Γεώργιος

Result 31 - 40 of 285