Οι αριθμοί εγγραφής μας ως ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικός οργανισμός

Οι αριθμοί εγγραφής μας ως ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικός οργανισμός

  • 11 Ιούλ 0

Ο Οργανισμός για την Προστασία των Ατόμων με Αυτισμό-D.A.D. Η Ν. Καστοριά ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2006 με πρωτοβουλία των τριών οικογενειών παιδιών με αυτισμό που ζουν στην περιοχή μας και την υποστήριξη των οικογενειών και των φίλων. Όσον αφορά τη νομική μορφή, η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Η Εταιρεία έχει 250 εγγεγραμμένα μέλη, εκ των οποίων τα 17 είναι προστατευόμενα παιδιά και έφηβοι με αυτισμό.
Η Εταιρεία εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας όπως είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Ιδρυμάτων Μη Κερδοσκοπικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας (03204SYT11096O38N AM-0911) και το Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (άρθρο 12 Ν.2646 / 98) (03204SYT11096O38N AM-0830).


Leave A Comment