ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  • 24 Οκτ Off

Α.Π. 692

23/10/2020  

 Το Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς καλεί τα μέλη του Σωματείου σε έκτακτη γενική συνέλευση, στο Κέντρο Ενηλίκων, κτήριο πρώην ΚΠΕ, στην οδό Παλαιολόγου 1 και Βιτσίου γωνία, στην Καστοριά, το Σάββατο 07/11/2020 ώρα 18:00, με θέματα:  

  • Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (2020)  

και όποιο άλλο θέμα προταθεί από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης  

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα συνέλθει το Σάββατο 14/11/2020 και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο.  

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κατά τη στιγμή δημοσίευσης της παρούσας, η Καστοριά βρίσκεται σε επίπεδο 4 μέτρων ασφαλείας μέχρι και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020. Σε περίπτωση που τα μέτρα παραταθούν, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί και θα αποφασιστεί εκ νέου ο χρόνος διεξαγωγής της.  

Στο χώρο θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα πρόληψης του covid-19, σύμφωνα και με όσα θα ισχύουν εκείνη την περίοδο. Σε περίπτωση που οι υγειονομικές συνθήκες το επιβάλουν, ενδέχεται να αναζητηθεί μεγαλύτερος χώρος για τη Γενική Συνέλευση. Σε αυτή την περίπτωση τα μέλη θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο.  

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.  

Με τιμή  

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Comments are closed.