ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  • 27 Νοέ Off

Α.Π. 824

27/11/2020 

 Το Δ.Σ. της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς καλεί τα μέλη του Σωματείου σε έκτακτη γενική συνέλευση, στο Κέντρο Ενηλίκων, κτήριο πρώην ΚΠΕ, στην οδό Παλαιολόγου 1 και Βιτσίου γωνία, στην Καστοριά, το Κυριακή 13/12/2020 ώρα 12:00, με θέματα: 

  • Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (2020) 
  • Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  • Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • και όποιο άλλο θέμα προταθεί από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα συνέλθει την Κυριακή 20/12/2020 και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο. 

Η κάλπη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη δύση του ηλίου προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή στην διαδικασία με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις μέγιστο αριθμό ατόμων μέσα στο κτήριο.

Σε περίπτωση που τα ισχύοντα μέτρα κατά τη στιγμή σύνταξης της παρούσης παραταθούν, η Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί και θα αποφασιστεί εκ νέου ο χρόνος διεξαγωγής της. 

Στο χώρο θα τηρούνται αυστηρά τα μέτρα πρόληψης του covid-19, σύμφωνα και με όσα θα ισχύουν εκείνη την περίοδο. Σε περίπτωση που οι υγειονομικές συνθήκες το επιβάλουν, ενδέχεται να αναζητηθεί μεγαλύτερος χώρος για τη Γενική Συνέλευση. Σε αυτήν την περίπτωση τα μέλη θα ειδοποιηθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη. 

Με τιμή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Comments are closed.