ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

  • 13 Ιούν 0

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Κοινωνικού Λειτουργού και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, περνάνε στη δεύτερη φάση της συνέντευξης οι υποψήφιοι του παρακάτω πίνακα:

Α ΦΑΣΗ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 Λαζαρίδου Βασιλική του Κωνσταντίνου
2 Χαρίση Γεωργία του Απόστολου
3 Αμοιρίδου Ειρήνη του Γεωργίου
4 Τσουλουκίδου Ευανθία του Γεώργιου
5 Κοντσιώτη Ελένη του Λάζαρου
6  Γρηγοριάδου Σοφία του Βασίλειου
7  Παυλίδου Αλεξάνδρα του Γεώργιου
8 Παπαλαμπροπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
9 Νικολαΐδης Γεώργιος του Ιωάννη
10 Κωτσοπούλου Παρασκευή του Κωνσταντίνου
11 Κωστοπούλου Ελένη του Γεωργίου
12 Χατζή Ιωάννα του Παντελή
13 Μάντζιου Αναστασία του Ιωάννη

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, άμεσα, για την ώρα και την ημέρα της συνέντευξης.

 

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.


Leave A Comment