Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιστημονικά υπεύθυνου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επιστημονικά υπεύθυνου

  • 17 Σεπ 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στην Καστοριά, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Κέντρου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Κέντρο Ημέρας) για Παιδιά, Εφήβους και Νέους με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) – Αυτισμό στο Ν. Καστοριάς», που συγχρηματοδοτείται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προβαίνει σε στελέχωση της νέας δομής και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για την παρακάτω ειδικότητα:

1 . Ψυχολόγος ΠΕ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

Για την περιγραφή της θέσης εργασίας, το έντυπο της αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης από την ιστοσελίδα του Σωματείου www.autismkastoria.gr. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα, 23/09/2012.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Πάνος


Leave A Comment