Σεμινάριο «Αυτισμός: Τι χρειάζεται να γνωρίζω πριν έρθω σε επαφή με ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού»

Σεμινάριο «Αυτισμός: Τι χρειάζεται να γνωρίζω πριν έρθω σε επαφή με ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού»

  • 18 Σεπ Off

Σεμινάριο με τίτλο:

«Αυτισμός: Τι χρειάζεται να γνωρίζω πριν έρθω σε επαφή με ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού»

από την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2018

Διάρκεια: 4 συναντήσεις (12 ώρες)

Τόπος: Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με  διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Νομού Καστοριάς, 28ης Οκτωβρίου και Φιλίππου, Πλατεία Νέας Ζούζουλης, Μανιάκοι

Εκπαιδευόμενοι: Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς, σε περιορισμένο αριθμό, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Κόστος:  50€

Γλώσσα: Ελληνικά

Παρέχονται:

  1. Σημειώσεις του σεμιναρίου
  2. Βεβαίωση παρακολούθησης

 Περιεχόμενο Σεμιναρίου:  Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας μέσω της εκπαίδευσης Cygnet, η οποία είναι μέθοδος ενημέρωσης & εκπαίδευσης πάνω στη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού καθώς καλύπτει όλους τους τομείς (π.χ.  επικοινωνία, αισθητηριακά ζητήματα, συμπεριφορά κ.λπ.) που χρειάζεται να γνωρίζει και να χειρίζεται όποιος έρχεται σε επαφή με άτομα με αυτισμό.

 Υπεύθυνη Σεμιναρίου – Πληροφορίες: κα. Κολλήγα Χρυσούλα
Τηλέφωνο: 2467087543 12.00-18.00

Εγγραφή έως: 28/09/2018


Comments are closed.