ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

  • 25 Οκτ Off

Καστοριά, 25/10/21

Αριθ. Πρωτ. 660

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ και την εισήγηση της αρμόδια επιτροπής, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ

Α/Α        Πρωτ. Αίτησης

1              651/20-10-21

2              653/21-10-21

Με εκτίμηση,

Η επιτροπή αξιολόγησης


Comments are closed.