ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

  • 08 Ιούν Off

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων και την συνέντευξη των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Διοικητικού Υπαλλήλου για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, το ΔΣ ενέκρινε την πρόσληψη του υποψηφίου Κ.Μ. με αριθμό πρωτοκόλλου 437/28/05/2021 για σύμβαση ενός έτους.


Comments are closed.