ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  • 07 Δεκ 0

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων, για την κάλυψη της θέσης ΠΕ Φυσικής Αγωγής για το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς

 και την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, το ΔΣ ενέκρινε την πρόσληψη της κ. Αντωνοπούλου Ευτυχίας του Κωνσταντίνου.


Leave A Comment