Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 μετά από πρωτοβουλία τριών οικογενειών παιδιών με αυτισμό που ζουν στο νομό και τη στήριξη συγγενών και φίλων. Όσον αφορά τη νομική της μορφή, η Εταιρεία είναι ένα Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει 300 εγγεγραμμένα μέλη εκ των οποίων τα 35 είναι προστατευόμενα παιδιά, έφηβοι και νέοι με αυτισμό.

Η Εταιρεία εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας (AM 03204ΣΥΤ11096Ο38Ν-0911) και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Άρθρο 12 Ν.2646/98) (ΑΜ 03204ΣΥΤ11096Ο38Ν-0830).

Σκοπός-Στόχοι:

Η Εταιρεία έχει ως σκοπό την ένταξη των προστατευόμενων μελών της, την ισότιμη μεταχείρισή τους και την εν γένει προστασία τους σε κάθε επίπεδο, στο μέγιστο βαθμό και σε όλους τους τομείς. Επιπλέον:

 1. Την αναλυτική αποτύπωση της εικόνας του αυτισμού στο νομό Καστοριάς.
 2. Την οργάνωση και λειτουργία δομών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των ειδικών δυσκολιών και γενικότερα των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους.
 3. Την παροχή συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ειδικών ψυχικής υγείας καθώς και των εκπαιδευτικών του νομού και τη συμμετοχή τους σε εθελοντικά προγράμματα εμψύχωσης και υποστήριξης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών των πολιτών.
 4. Τον σχεδιασμό εθελοντικών προγραμμάτων.
 5. Τη συμμετοχή σε έρευνες δράσης και μελέτες για τις πολλαπλές εφαρμογές της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των ατόμων με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού και των οικογενειών τους.

Πρωτόκολλα Συνεργασίας με φορείς:

 • ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ (2015-2016)
 • ΚΑΠΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 • ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ (Κ.Τ.Ε.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • SPECIAL OLYMPICS HELLAS

Δράσεις:

Στις δράσεις των δέκα ετών από την ίδρυση της Εταιρείας το 2006, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Λειτουργία Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού και τις οικογένειές τους (από το 2012).
 • Εθελοντικά προγράμματα όπως ¨Γίνε Φίλος¨ (από το 2008).
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας σχετικά με τον αυτισμό (όπως προβολές ταινιών, αθλητικοί αγώνες και άλλες εκδηλώσεις).
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια.
 • Ενεργή συμμετοχή στις τοπικές και εθνικές δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων τον ατόμων με αυτισμό.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Πάνος, Πρόεδρος

Ξανθίππη Μπαλλή, Γραμματέας

Χαράλαμπος Σηφάκης, Ταμίας

Ολυμπία Σωτηροπούλου, μέλος

Ιωάννης Πάτρας, μέλος