Το Κέντρο Ημέρας

Στην καρδιά της κοινότητας Μανιάκων, από το 2013, βρίσκεται το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού Ν. Καστοριάς. Η δημιουργία του Κέντρου είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας οικογενειών ατόμων με αυτισμό του Ν. Καστοριάς.

Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι η παραμονή του ατόμου με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού στην κοινότητα, η αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης του και η υποστήριξη εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωση.

Για την επίτευξη των στόχων του το Κέντρο Ημέρας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ημερήσια προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικής και συμβουλευτικής

      υποστήριξης

 • Προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινότητας
 • Προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε θέματα αυτισμού

 

Τα ημερήσια προγράμματα του Κέντρου Ημέρας απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους που είναι ενταγμένοι σε σχολικό-εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς, επίσης, και σε νέους, που αντιμετωπίζουν  προβλήματα ενσωμάτωσης κι επαγγελματικής αποκατάστασης.

Έτσι το Κέντρο Ημέρας  εξυπηρετεί παιδιά, εφήβους και νέους (ηλικίας από 4 έως 25 ετών) με διάγνωση διαταραχής στο φάσμα του αυτισμού και τις οικογένειές τους, που παρακολουθούν εντατικά τα ημερήσια προγράμματά του.

Το πρόγραμμα του κάθε παιδιού, εφήβου και νέου σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες και ύστερα από συνεννόηση με την οικογένειά του/της. Κύριο μέλημα είναι η ενίσχυση υπαρχουσών δεξιοτήτων και η εκμάθηση καινούριων με τρόπο που να προάγει την αυτονομία και την καλύτερη επικοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, στο Κέντρο Ημέρας, την κοινότητα και το σπίτι. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συχνή επικοινωνία με κάθε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο του ατόμου.

Μερικά από τα προγράμματα που προσφέρουμε:

 • Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης
 • Γνωστικές δεξιότητες
 • Κοινωνικές δεξιότητες- επικοινωνία
 • Προεπαγγελματικές δεξιότητες
 • Προσωπική φροντίδα και υγιεινή
 • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση
 • Αισθητηριακή ολοκλήρωση
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης γονέων
 • Συμβουλευτική αδερφών
 • Ομάδες για την υποστήριξη των αδερφών

Το πρόγραμμά μας εξελίσσεται συνεχώς!

Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε μέλος της οικογένειας, όπως συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων/ αδερφών και συμμετοχή σε ομάδες ψυχοεκπαίδευσης.

Ενδεικτικές Δράσεις

 • Διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών δημιουργίας αφίσας σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Καστοριάς
 • ‘Γνωριμία με το Φάσμα του Αυτισμού’: Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στον αυτισμό εκπαιδευτικών και μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης
 • ‘ Όλοι Διαφορετικοί- Όλοι Ίσοι’: Αθλητικοί Αγώνες με συμμετοχή μαθητών με αυτισμό και μαθητών δίχως διάγνωση στο φάσμα
 • ‘Γινόμαστε Φίλοι’: Σχεδιασμός και εκπόνηση προγράμματος ευαισθητοποίησης μαθητών 9ου Δημοτικού σχολείου Καστοριάς στην αναπηρία σε συνεργασία με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς και το 9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς
 • Σχεδιασμός οδηγού για την εκπόνηση προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών δημοτικών σχολείων στον αυτισμό με τίτλο ‘ Έχω αυτισμό σημαίνει….’
 • Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στον αυτισμό εκπαιδευτικών και μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης
 • Συμμετοχή παιδιών και εφήβων δίχως διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού στα ημερήσια προγράμματα της Μονάδας
 • Συνεχής συνεργασία με τα εκπαιδευτικά πλαίσια των επωφελούμενων του Κέντρου

 

 

Άλλες Δράσεις

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης της ευρύτερης τοπικής κοινότητας στον αυτισμό
 • Υποστήριξη του προγράμματος ‘ Γίνε Φίλος’ της Εταιρείας

                Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό-Δ.Α.Δ., Ν. Καστοριάς

 • Παραγωγή τριμηνιαίου ηλεκτρονικού δελτίου ενημέρωσης (Newsletter)
 • Προετοιμασία υλικού για την ενημέρωση επαγγελματιών σε θέματα αυτισμού
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού για την ενίσχυση βασικών προμαθηματικών εννοιών και μαθηματικών πράξεων μαθητών με διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού
 • Εισηγήσεις σε Συνέδρια:

– 4ο Πανελλήνιο Συνέριο Αυτισμού (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013)

–  Το Παζλ του Αυτισμού 10 Χρόνια Μετά….Εξελίξεις και Προοπτικές (Λάρισα, Μάιος, 2015)

– 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού (Αθήνα, Οκτώβριος 2015)

– 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού (Λάρισα, Οκτώβριος 2017)

 

Η Διεπιστημονική Ομάδα

Το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας περιλαμβάνει ειδικούς των παρακάτω ειδικοτήτων:

–             Ειδική Αγωγή

–             Εργοθεραπεία

–             Λογοθεραπεία

–             Ψυχολογία

–            Κοινωνική Υπηρεσία