Author Archives: "autism kastoria"

Προκήρυξη Πρόσληψης Επιστημονικά Υπευθύνου
Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς», που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) Επιστημονικά Υπευθύνου με την ειδικότητα Ψυχολόγου ή Ψυχιάτρου ή Παιδοψυχίατρου ή Κοινωνικού Λειτουργού ή Εργοθεραπευτή ή Εκπαιδευτικού ΕΑΕ πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στον αυτισμό με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του...

Read More
Η εκπαίδευση αρκεί;
Οι διαδικασίες με τις οποίες ένα αυτιστικό άτομο μαθαίνει και αφομοιώνει τη νέα γνώση έχει αποτελέσει το επίκεντρο πολλαπλών εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και θεραπευτικών στρατηγικών (Murray, 2015). Ωστόσο, οι μελέτες που αφορούν στις απόψεις ενηλίκων με αυτισμό για την εκπαίδευση που έχουν λάβει δεν αποτυπώνουν την εικόνα μιας εύστοχης και επαρκούς παιδείας (Wood & Happé, 2023). Το τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού προβλέπει το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων εξειδικευμένων στις ανάγκες του ατόμου και...

Read More
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καστοριά, 01/02/2024 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εκπαίδευσης του προσωπικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς από τους θεραπευτές του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς. Ύστερα από πρόσκληση του Αστυνομικού Διευθυντή Καστοριάς κου Νικόλαου Έξαρχου, το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού - Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς επισκέφτηκε το κτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς στις 24/11/2023, στις 12/01/2024, στις...

Read More
Πρωτόκολλο Παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης
Newsletter_Τεύχος 40_Δεκέμβριος 2023_Πρωτόκολλο-παρέμβασης-σε-καταστάσεις-κρίσηςΛήψη Κρίση; Τι είναι η κρίση; Οποιαδήποτε κατάσταση αποδιοργάνωσης στην οποία βρίσκεται ένα άτομο! Τα τέσσερα στάδια της κρίσης Στην αρχή υπάρχει έκθεση σε κάποιο στρεσογόνο ερέθισμα. -> Το άγχος αυξάνει σταδιακά. Το άτομο για να αντιμετωπίσει το άγχος χρησιμοποιεί τεχνικές και μηχανισμούς του παρελθόντος οι οποίοι όμως δεν λειτουργούν. -> Το άγχος αυξάνει περισσότερο και το άτομο αρχίζει να πανικοβάλλεται. Το άτομο χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους εξωτερικούς και εσωτερικούς πόρους, δοκιμάζει εναλλακτικές οπτικές και νέες τεχνικές.  -> Επίλυση της κρίσης. Αν και με τις νέες τεχνικές...

Read More
Προκήρυξη πρόσληψης Εργοθεραπευτή
Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης. Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΕΡΓΟ_2023ΑΙΤΗΣΗ

Προκήρυξη πρόσληψης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗ με σχέση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης.Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΓΥΜΝΑΣΤΗ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ_2023ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΕ - ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΕ - ΣΥΝΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα ανανέωσης.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και λήγει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ-ΓΕΝΙΚΩΝ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ-ΔΕ-ΣΥΝΟΔΟΥ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ_2023-signedΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΑΙΤΗΣΗ

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα και Αυτισμός
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι μία ομάδα στενά συνδεδεμένων μεταξύ τους νευροαναπτυξιακών καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από προκλήσεις στην κοινωνική επικοινωνία – αλληλεπίδραση, στις δεξιότητες, στον λόγο, στη μη λεκτική επικοινωνία και από επαναλαμβανόμενες – στερεοτυπικές συμπεριφορές (American Psychiatric Association, 2013). Αν και οι έρευνες έχουν αποδείξει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι γενετικοί παράγοντες στη Δ.Α.Φ. τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί (Anderson, 2015).  Η προσπάθεια κατανόησης των αιτιών της διαταραχής του αυτιστικού φάσματος έχει οδηγήσει στη μελέτη...

Read More
Προκήρυξη πρόσληψης Ειδικού Παιδαγωγού
Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης. Για το αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης πατήστε https://autismkastoria.org/wp-content/uploads/2023/09/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΙΔΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ_2023_signed-1.pdf Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε ...

Read More
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το Σωματείο «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ – Δ.Α.Δ Ν. Καστοριάς» ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Καστοριά, ζητά την πρόσληψη ενός (1) ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του «Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού, Ν. Καστοριάς», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης, με δυνατότητα ανανέωσης Για το αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης πατήστε https://autismkastoria.org/wp-content/uploads/2023/08/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ-20238005-signed.pdf Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε ...

Read More
Result 1 - 10 of 174