Category Archives: "Δελτία Τύπου Κέντρου Ημέρας"

Η εκπαίδευση αρκεί;
Οι διαδικασίες με τις οποίες ένα αυτιστικό άτομο μαθαίνει και αφομοιώνει τη νέα γνώση έχει αποτελέσει το επίκεντρο πολλαπλών εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και θεραπευτικών στρατηγικών (Murray, 2015). Ωστόσο, οι μελέτες που αφορούν στις απόψεις ενηλίκων με αυτισμό για την εκπαίδευση που έχουν λάβει δεν αποτυπώνουν την εικόνα μιας εύστοχης και επαρκούς παιδείας (Wood & Happé, 2023). Το τρέχον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού προβλέπει το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων εξειδικευμένων στις ανάγκες του ατόμου και...

Read More
Πρωτόκολλο Παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσης
Newsletter_Τεύχος 40_Δεκέμβριος 2023_Πρωτόκολλο-παρέμβασης-σε-καταστάσεις-κρίσηςΛήψη Κρίση; Τι είναι η κρίση; Οποιαδήποτε κατάσταση αποδιοργάνωσης στην οποία βρίσκεται ένα άτομο! Τα τέσσερα στάδια της κρίσης Στην αρχή υπάρχει έκθεση σε κάποιο στρεσογόνο ερέθισμα. -> Το άγχος αυξάνει σταδιακά. Το άτομο για να αντιμετωπίσει το άγχος χρησιμοποιεί τεχνικές και μηχανισμούς του παρελθόντος οι οποίοι όμως δεν λειτουργούν. -> Το άγχος αυξάνει περισσότερο και το άτομο αρχίζει να πανικοβάλλεται. Το άτομο χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους εξωτερικούς και εσωτερικούς πόρους, δοκιμάζει εναλλακτικές οπτικές και νέες τεχνικές.  -> Επίλυση της κρίσης. Αν και με τις νέες τεχνικές...

Read More
Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα και Αυτισμός
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος είναι μία ομάδα στενά συνδεδεμένων μεταξύ τους νευροαναπτυξιακών καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από προκλήσεις στην κοινωνική επικοινωνία – αλληλεπίδραση, στις δεξιότητες, στον λόγο, στη μη λεκτική επικοινωνία και από επαναλαμβανόμενες – στερεοτυπικές συμπεριφορές (American Psychiatric Association, 2013). Αν και οι έρευνες έχουν αποδείξει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι γενετικοί παράγοντες στη Δ.Α.Φ. τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί (Anderson, 2015).  Η προσπάθεια κατανόησης των αιτιών της διαταραχής του αυτιστικού φάσματος έχει οδηγήσει στη μελέτη...

Read More
Θεωρία του Νου και Αυτισμός
Newsletter Τεύχος 38 – Ιούνιος 2023 Για να κατεβάσετε το κείμενο σε pdf πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο Τεύχος 38 Ιούνιος 2023 - Θεωρία του Νου και αυτισμόςΛήψη [«Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοινωνικό...»] Εισαγωγή Η Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια νευροβιολογική διαταραχή που επηρεάζει σημαντικά την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη λεκτική και μη επικοινωνία και τη συμπεριφορά του ατόμου (Kimhi, 2014). Χαρακτηρίζεται από επίμονες δυσκολίες επικοινωνίας και κοινωνικής συνδιαλλαγής, περιορισμένα ενδιαφέροντα και παρουσία επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών (American Psychiatric Association, 2013). Αρκετοί συγγραφείς εδώ και...

Read More
Διάγνωση αυτισμού στην ενήλικη ζωή; Γίνεται;
Newsletter Τεύχος 37 - Μάρτιος 2023 […πολλοί από τους ενήλικες σήμερα, δεν έχουν λάβει διάγνωση και για αυτό γίνεται αναφορά σε «χαμένη γενιά ενηλίκων με αυτισμό»] Διάγνωση αυτισμού στην ενήλικη ζωή; Γίνεται; Εισαγωγή Η Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) χαρακτηρίζεται από βασικές δυσκολίες στους τομείς της αμοιβαίας κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας και της σκέψης/φαντασίας ή και συμπεριφοράς. O όρος αυτισμός προέρχεται ετυμολογικά από τη λέξη «εαυτός» και την κατάληξη «-ισμός» που δηλώνει προσανατολισμό ή κατάσταση, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι το άτομο που...

Read More
Η χρήση του tablet στη δημιουργική απασχόληση ατόμων με αυτισμό | Τεύχος 36 – Δεκέμβριος 2022
Για να κατεβάσετε το κείμενο σε pdf πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο Τεύχος 36 - Δεκέμβριος 2022Λήψη Εισαγωγή Ο αυτισμός αποτελεί μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή όπου επηρεάζεται η κοινωνική αλληλεπίδραση, η επικοινωνία καθώς και η ανάπτυξη της φαντασίας και της σκέψης που αυτό σχετίζεται με επαναλαμβανόμενες στερεότυπες συμπεριφορές. Η πλειοψηφία των ατόμων με αυτισμό μαθαίνουν δεξιότητες καλύτερα χρησιμοποιώντας την παρατηρητικότητα τους και προσελκύονται από χρώματα, σχήματα και μεγέθη.Οι νέες τεχνολογίες καθώς και οι εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης μπορούν να ενσωματώσουν διαδραστικές εικόνες, επιλεγμένους ήχους...

Read More
Αυτισμός και Pilates | Τεύχος 35 – Σεπτέμβριος 2022
Για να κατεβάσετε το κείμενο σε pdf πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο Τεύχος-35-Σεπτέμβριος-2022Λήψη Ο αυτισμός είναι μια εκ γενετής διαταραχή. Συνήθως μέχρι την ηλικία των τριών ετών έχει γίνει αντιληπτός από το οικογενειακό περιβάλλον. Χαρακτηρίζεται από μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες, δυσκολίες στη μη λεκτική συμπεριφορά, δυσκολία στην επικοινωνία και κατανόησης συναισθημάτων. Φαντάζει πολύ δύσκολη η εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε αυτισµό, λόγω των ιδιαίτερων επικοινωνιακών διαταραχών και αρνητικών µορφών συµπεριφοράς, που επιφέρει το σύνδροµο. Ωστόσο φαίνεται ότι το pilates προσφέρει αύξηση της λειτουργικότητας...

Read More
Επαγγελματική Κατάρτιση σε Άτομα με Αυτισμό | Τεύχος 34 – Ιούνιος 2022
Για να κατεβάσετε το κείμενο σε pdf πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο Τεύχος-34-Ιούνιος-2022Λήψη Εισαγωγή Η μετάβαση στην ενηλικίωση στα νεαρά άτομα, σηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από την ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταβάσεις στην πορεία της ζωής του ατόμου. Οι νεαροί ενήλικες καλούνται να ανταπεξέλθουν σε μια σειρά από στοχευμένες δραστηριότητες που αφορούν την αυτόνομη διαβίωση τους, την επιλογή επαγγέλματος, την επαγγελματική αποκατάσταση και γενικότερα, την κοινωνική τους ενσωμάτωση (Samuels, 2015). Η ένταξη στην αγορά εργασίας αποτελεί υποχρέωση και...

Read More
Ψυχική Ανθεκτικότητα Γονέων Παιδιών με Αυτισμό| Τεύχος 33 – Μάρτιος 2022
Για να κατεβάσετε το κείμενο σε pdf πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο Τεύχος 33-Μάρτιος 2022Λήψη Ορισμός Ψυχικής Ανθεκτικότητας Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα ενός ατόμου να αντιμετωπίσει με επιτυχία μια κρίση και να επιστρέψει γρήγορα στην κατάσταση προ της κρίσης. Nα εμφανίζει θετική προσαρμογή και να ανακτήσει την ψυχική του υγεία μέσα σ’ ένα πλαίσιο προκλήσεων ή αντίξοων συνθηκών χρησιμοποιώντας τις ικανότητές του και τα διαθέσιμα υποστηρικτικά του συστήματά (Windle et al. 2011). Η ανθεκτικότητα υφίσταται όταν το άτομο χρησιμοποιεί διανοητικές διαδικασίες και...

Read More
Τεύχος 32-Δεκέμβριος 2021 | Αυτισμός και Σχέσεις
Για να κατεβάσετε το κείμενο σε pdf πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο Τεύχος 32-Δεκέμβριος 2021Λήψη Ραντεβού με τον Αυτισμό! Μια συνηθισμένη παρερμηνεία είναι ότι τα άτομα με αυτισμό δεν ενδιαφέρονται για τις σχέσεις. Αυτό δεν είναι αλήθεια! Επειδή ένα άτομο έχει αυτισμό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιθυμία για στοργή και οικειότητα. Οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εύρεση και τη διαμόρφωση σχέσεων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την κοινωνικοποίηση, μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες, την κατανόηση της προοπτικής του άλλου ατόμου (θεωρία του νου),...

Read More
Result 1 - 10 of 41