Παρουσίαση βιβλίου “Το Κουφάδι”

Παρουσίαση βιβλίου “Το Κουφάδι”